Plasstøpt betongrekkverk, såkalt Svelvik-ellipse, skiller gangvei og kjørevei her ved Holhjem.
Plasstøpt betongrekkverk, såkalt Svelvik-ellipse, skiller gangvei og kjørevei her ved Holhjem. (Foto: Truls Jacobsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Fylkesvei 301 Grevle-Søndersrød:

En tryggere fylkesvei i Vestfold har åpnet

Slutt på skumle opplevelser for gående og syklende langs høytrafikkert fylkesvei.

– Lokalbefolkningen har ønsket seg gang- og sykkelvei i mange, mange år. De er veldig glade for at den er kommet, sier byggeleder Truls Jacobsen i Vestfold og Telemark fylke til Veier24.

Fylkesvei 301 Grevle-Søndersrød

6,3 km ny gang- og sykkelvei fordelt på to strekninger.

ÅDT: 3000

Byggherre: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hovedentreprenør: Tveter & Lund

Kontraktsverdi: 58 mill. kr.

Total kostnadsramme: 110 mill. kr.

Prosjektering: Vianova

Prosjektstart: Januar 2021

Åpning: 23. september 2022

– Prosjektet får mye skryt lokalt, sier han.

ÅDT er på rundt 3000. Her, i området ved Helgeroa og Stavern, er store hytte- og campingområder, og i sommerhalvåret øker trafikken en god del på grunn av det.

Så det blir følgelig stor stemning i distriktet da 6,3 kilometer med ny gang- og sykkelvei kan åpne 23. september.

Og det var endog før fristen. 31. oktober i år skulle prosjektet være ferdig, sto det i kontrakten.

Men allerede 23. september er det altså åpning, og uka etter overtar byggherren det nye anlegget fra entreprenøren.

Slik ser dette anlegget ut: 6.270 meter ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 301 mellom Helgeroa og Stavern i Larvik kommune. Det gjelder to strekninger: Søndersrød-Berg og Skårabakken-Grevle.

Gang- og sykkelveien er her ved Søndersrød lagt om for å bevare et stort tre. Foto: Truls Jacobsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Og det hele har vært forholdsvis greit å gjennomføre, forteller fylkets byggeleder.

– Ut fra grunnundersøkelsene visste vi at det var partier med dårlig grunn. Der brukte vi lette masser på mellom 300 og 400 meter, men ut over det har det ikke vært noen vanskeligheter, sier Truls Jacobsen.

– Litt krevende ble det ellers med hvor overvannet skulle ende opp. Vi har måttet gjøre noen endringer av forskjellige slag, og det er blitt lengre strekk for overvann noen steder, sier han.

Les også

Forsiden akkurat nå