Ei bru i Telemark: Fylkesvei 37 der den passerer Tinnåa i Gransherad i Notodden.
Ei bru i Telemark: Fylkesvei 37 der den passerer Tinnåa i Gransherad i Notodden. (Foto: Google Maps)

Vedlikehold av fylkesveibruer

Hvem vil vedlikeholde bruene i Vestfold og Telemark?

Ny kontrakt som skal vare ut 2021.

Vestfold og Telemark fylke vil ha tilbud på bruvedlikehold på fylkesveiene i år og neste år.

Fylket har anslått noen mengder for det som skal gjøres, men understreker at tallene er svært usikre:

 • Riving av asfaltdekker: 253 m2
 • Fresing av asfaltdekker: 1020 m2
 • Fresing av betongdekker: 450 m2
 • Asfalt slitelag: 1777 m2
 • Membran: 1527 m2
 • Armering: 23,25 tonn
 • Forskaling: 372 m2
 • Betong: 82 m3
 • Vannmeisling: 14,5 m3
 • Sprøytemørtling: 14 m3
 • Brurekkverk: 42 meter
 • Stålfuge: 22 meter
 • Ei bru skal få ny kantdrager, med fjerning, forskaling, armering og utstøping over 115 meter

Fylket peker ut ni bruer på fylkesvei 363 (gamle E18 i Bamble) som det er særlig aktuelt å gjøre noe med. Her må det jobbes på flere bruer samtidig. Noen av dem ligger så nær hverandre at entreprenøren må planlegge hvilke bruer han kan jobbe på samtidig og likevel klare å avvikle trafikken.

Seks av de ni bruene er valgt ut. Rekkefølgen bestemmes i samarbeid med byggherre. Noen av bruene kan bli utsatt til senere kontrakter.

1. oktober i år er delfrist for bruene på fylkesvei 363.

Vedlikeholdet ellers gjelder forefallende arbeid, samt skadesaker som oppstår fortløpende og/eller på bestilling fra byggherren. Noen reparasjoner av søyler og fundamenter under vann kan forekomme.

Entreprenøren må påregne arbeider av akutt karakter, for eksempel på grunn av flom eller påkjørsel.

Kontrakten varer ut 2021, og byggherren har opsjon på 1+1 års forlengelse.

Fylkeskommunen holder tilbudskonferanse på Skype 15. april, og frist for å gi tilbud er 23. april.

Les også

Forsiden akkurat nå