Hvem vil vaske tunnelene på fylkesveiene i Troms i fem år?
(Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen)

Hvem vil vaske tunnelene på fylkesveiene i Troms i fem år?

52 kilometer med tunneler trenger renhold i årene framover.

Kontrakten heter 5451 Tunnelrenhold Troms 2022-2027, og handler følgelig om renhold av tunneler med tilhørende utstyr og installasjoner på fylkesveiene i Troms.

Varigheten er fra 1. oktober 2022 og ut august 2027. Hvis begge parter er enige kan kontrakten forlenges med 12 måneder.

Veinettet i kontrakten har 41 tunneler, og her ligger de:

  • Tromsø: 8
  • Harstad: 3
  • Senja: 19
  • Lyngen: 3
  • Nordreisa: 1
  • Skjervøy: 2
  • Sørreisa: 1
  • Ibestad: 2
  • Tjeldsund: 1
  • Storfjord: 1

Totalt skal disse tunnelene være på 51.917 meter.

Trafikken på veinettet varierer svært mye, fra om lag 100 i ÅDT til 17.000.

For øvrig: I kontraktsperioden er det planlagt omfattende rehabilitering av flere tunneler i Troms, og de blir da ikke med i kontrakten.

Og: Flere av tunnelene blir i dag ivaretatt av felleskontrakter med Statens vegvesen, og de vil fases inn i denne renholdskontrakten etter hvert som felleskontraktene løper ut. 

Tilbudsfrist: 23. august.

Les også

Forsiden akkurat nå