Tett trafikk ut fra Oslo sentrum på E18 ved Lysaker.
Tett trafikk ut fra Oslo sentrum på E18 ved Lysaker. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix)

E18 Vestkorridoren:

Hvem vil starte med det første oppdraget på ny E18 vest for Oslo?

12 måneder med forberedende arbeider er lyst ut.

Vegvesenet har nå lyst ut sin første entreprise for utbyggingen av E18 Vestkorridoren utenfor Oslo.

Det er en forberedende kontrakt for entreprise E103 Strand-Ramstadsletta og er en del av E18 Vestkorridoren Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1.

Det dreier seg blant annet om å bygge cirka 230 meter med rørspunt langs jernbanen vest for Høvik stasjon, riving av bygninger og omlegging av vann- og avløpsledninger.

Entreprisen består av følgende hovedarbeider:

Grunnarbeider og massehåndtering:

 • Vegetasjonsrensk
 • Grunnforsterkning med kalksementstabilisering og masseutskifting før oppfylling av adkomstrampe for rigg for rørspunt
 • Oppfylling av steinfylling inn mot jernbanefylling som adkomstrampe for rigg for rørspunt
 • Utlasting av steinfylling etter boring av rørspunt
 • Prøvefelt og testforsøk kalksementstabilisering
 • Rive- og saneringsarbeider
 • Rive bygninger på seks eiendommer, inkludert kabler og VA-ledninger

Omlegging av teknisk infrastruktur:

 • Etablere ny VA-trase mellom Kirkeveien og Høvikveien 2c. Arbeidene inkluderer styrt boring for VA-trase i berg under Drammensbanen, styrt boring i løsmasser, berguttak for bore- og mottaksgrop, etablering av nytt ledningsstrekk og tilkobling til eksisterende anlegg
 • Omlegging av luftstrekk/kabelanlegg
 • Spuntarbeider langs jernbane
 • Cirka 3400 løpemeter rørspunt over cirka 230 meter langs jernbanen
 • Sikringsskjerm på rørspunt
 • Boring av stag og oppspenning i flere nivåer

Jernbanetekniske arbeider:

 • Montere seksjonsisolator på kontaktledningsanlegg ved Høvik stasjon
 • Anleggsjording og permanent jording av spunt
 • Etablere nytt bardunfundament for KL-mast
 • Setningskontroll av spor og KL-master og sporjustering ved behov

Entreprisen gjennomføres modellbasert.

Kontraktens varighet er altså satt til 12 måneder.

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 2. september.

Les også

 

Forsiden akkurat nå