Hvem vil brøyte fylkesveiene i Sogn i minst fem år?
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Hvem vil brøyte fylkesveiene i Sogn i minst fem år?

Vestland fylke kommer med ny driftskontrakt.

Vestland fylke har nylig lyst ut Driftskontrakt veg 4608 Sogn 2022-2027.

Kartet viser fylkesveinettet i Sogn som inngår i kontrakten. Illustrasjon: Vestland fylkeskommune

Her handler det om fylkesveiene i kommunene Sogndal, Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Vik, Hol og Vang.

Omfang: Vel 580 kilometer vei, hvorav kun fem kilometer er gang- og sykkelvei.

Disse fylkesveiene har en ÅDT på rundt 3500 på det meste.

Kontrakten varer i fem år i utgangspunktet, men partene kan bli enige om å forlenge den med ytterligere 36 måneder. Og: Byggherren har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Frist for å gi tilbud er 9. februar 2022.

Les også

 

Forsiden akkurat nå