Hundretalls milloner kuttet fra vegbudsjettet

Samarbeidspartiene har kuttet rundt 400 millioner kroner som i det opprinnelige budsjettet skulle brukes til veger.

Mens påplussingene er blitt heftig markedsført, har endel kutt som blant annet har rammet vegbudsjettet inne blitt like omtalt av budsjettkameratene på Stortinget.
Mens påplussingene er blitt heftig markedsført, har endel kutt som blant annet har rammet vegbudsjettet inne blitt like omtalt av budsjettkameratene på Stortinget. Bilde: Steinar Haugberg / Samfoto
5. des. 2016 - 15:16

Kuttene:

Samferdselsdepartementets driftsutgifter - redusert reisevirksomhet, færre kurs/seminarer, mindre konsulentbruk mv.

5 000 000 

Redusert utredningsvirksomhet i Samferdselsdepartementet.

5 000 000

Inndekning forvaltning av riks- og fylkesveger

15 000 000 

Inndekning trafikant- og kjøretøytilsyn

15 000 000

 E6 Hålogalandsbrua, faseforsyvning

100 000 000

Riksveginvesteringer, igangsatte prosjekter

100 000 000

Riksveginvesteringer, fornying

50 000 000

Store prosjekter - generell reduksjon

30 000 000

Rv13 Deildo, faseforsyvning

50 000 000

E16 over Filefjell. Redusert behov som følge av justeringer i gjennomføringsplanen for prosjektet E16 Varpe bru – Smedalsosen

30 000 000

Politikerne er flinke til å finne opp nye ord, særlig når man skal kamuflere ubehageligheter, så også i dokumentet som post for post forteller hva som er kuttet og hvem som har fått mer i budsjettforliket mellom samarbeidspartiene på Stortinget.

Derfor prøver vi å forklare: På to prosjekter har man foretatt en såkalt "faseforskyving". Det gjelder 100 millioner kroner på E6 Hålogalandsbrua i Narvik og 50 mill kroner på Rv13 Deildo i Hardanger. Kort sagt betyr det at det er forsinkelser i deler av gjennomføringen på prosjektene, som gjør at man ikke forventer å få brukt alle pengene som opprinnelig var tenkt i løpet av budsjettåret 2017. Det betyr at Regjeringen kan skyve på kostnaden til påfølgende års budsjett.

Vi har sjekket med bl a Hålogalandsbrua, der prosjektleder Einar Karlsen bekrefter at dette skyldes forsinkelser på nåværende tidspunkt, og som gjør at utbetalingstakten ikke vil bli slik det var tenkt i opprinnelig budsjett.

 

"Inndekning" = mindre penger

Et annet begrep som går igjen er "inndekning". Samarbeidspartiene har funnet inndekning på to sekkeposter. Det gjelder forvaltningen av riks- og fylkesveger (15 mill kroner) og trafikant- og kjørtøytilsynet (15 mill kroner). Dette går rett inn i budsjettet til Statens vegvesen, og betyr i klartekst at disse områdene må klare seg med tilsvarende mindre penger til neste år.

Men også flere vegprosjekter vil merke konsekvensene av budsjettforliket. Til igangsatte prosjekter innen riksveginvetsreinger er det kuttet 100 millioner kroner. Til fornying på riksvegbudsjettet, som ofte dreier seg om bæreevneoppgraderinger og dekker, er det kuttet 50 millioner kroner.

I tillegg er det kuttet ytterligere 30 millioner kroner på posten "Store prosjekter".

 

Mindre til byråkrati

Heller ikke byråkratiet nærmest samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen går fri fra budsjettkameratenes kutt. For i Samferdselsdepartementet må de generelle driftsutgiftene reduseres med 5 mill kroner. Det betyr mindre reising, færre kurs og seminarer, og mindre konsulentbruk for departementets folk.

Også utedningsvirksomheten i departementet må klare seg med 5 millioner mindre etter helges store budsjettkamp.

 

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.