Kari Helland Berntsen (34) er ensom kvinne på topp i denne bransjen i Norge.
Kari Helland Berntsen (34) er ensom kvinne på topp i denne bransjen i Norge.

Hun skal lede Veidekkes pukk- og grusvirksomhet

For første gang er en kvinne ansatt som leder for Veidekkes pukk- og grusvirksomhet. Kari Helland Berntsen (34) er ensom kvinne på topp i denne bransjen i Norge. Hun skal lede den største aktøren på det norske markedet med 28 pukkverk fra Alta i nord til Sandnes i sørvest, 180 ansatte og en omsetning på om lag 400 millioner kroner pr år.

Kari H. Berntsens karrierestige i Veidekke har vært bratt siden hun begynte som trainee i 2001 etter å ha avsluttet siviløkonomstudiet ved BI. Kari har gått gradene via finanskonsulent i morselskapet Veidekke ASA, før hun ble controller og økonomisjef i pukk- og grusvirksom­heten. Der har hun også bidratt på flere andre områder med oppgaver innenfor innkjøp, regnskap og økonomistyring før hun tok over som direktør og leder av virksomheten.

 

- Jeg visste at jeg skulle lede en velfungerende organisasjon med mange meget dyktige medarbeidere med lang erfaring. At jeg er kvinne tror jeg ikke betyr noe i det hele tatt, tvert i mot synes jeg det er veldig positivt at man kan gjøre karriere også i denne bransjen uavhengig av kjønn. Og det skulle jo egentlig bare mangle i 2013, sier Kari H. Berntsen.

 

Bygg- og anleggsvirksomhet har i lange tider vært en mannsdominert bransje, selv om det har jevnet seg noe ut de senere årene. Blant de 6.300 ansatte i hele Veidekke er det for eksempel kun 8 % kvinner. Blant fagarbeiderne i selskapet er andelen enda lavere, men blant funksjonærene er kvinneandelen ca 23 %.

 

Forsiden akkurat nå