Siri Hall Arnøy.
Siri Hall Arnøy. (Foto: Wikipedia)

Hun får overordnet ansvar for etatsstyringen av Statens vegvesen

Fagdirektør Siri Hall Arnøy er i statsråd utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet.

Hall Arnøy er utnevnt til underdirektør i Vegseksjonen. Seksjonen har blant annet ansvar for planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene, og har det overordnede ansvaret for etatsstyringen av Statens vegvesen og Vegtilsynet.

Siri Hall Arnøy (43) er sivilingeniør i miljøfysikk fra Norges miljø- og biovitskaplige universitet. Hun har en doktorgrad i teknologi- og vitskapsstudier fra Norges teknisk-naturvitskaplige universitet i 2012.

Hall Arnøy var stortingsrepresentant i perioden 2001-2005 for Sosoalistisk Venstreparti, før hun ble politisk rådgiver i Finansdepartementet i 2005. Hun har også vært fagansvarlig og politisk rådgiver i ZERO.

Hall Arnøy har vært ansatt som saksbehandler i Samferdselsdepartementet fra 2015 og har i perioden vært departementskonstituert som avdelingsdirektør i Planseksjonen i ett år. Hall Arnøy har fungert som nestleder i Vegseksjonen siden høsten 2021.

Forsiden akkurat nå