Høyre sier ja til lavutslippssoner
(Bilde: TOMAS MOSS,ICU.NO)

Høyre sier ja til lavutslippssoner

Høyre sier ja til en ny lov som vil gi kommunene hjemmel til å opprette lavutslippssoner.

Stortingets energi- og miljøkomité skal torsdag avgi innstilling om lovforslaget, som en rekke partier har stilt seg bak. Forslaget vil blant annet gi kommunene mulighet til å avgiftsbelegge forurensende kjøretøy.

Høyre kommer til å støtte forslaget, opplyser Nikolai Astrup (H) til NTB.

– Opposisjonen har fremmet et forslag som er i tråd med det regjeringen har jobbet med lenge og som nå er ferdig utredet av fagetatene. Forslaget er dermed helt i tråd med regjeringens og Høyres politikk på dette området, sier Astrup. 

Dermed kan Oslo og andre storbyer innføre lavutslippssoner fra neste vinter av.

I slutten av november i fjor la Riksrevisjonen fram en rapport som viser at Folkehelseinstituttets grenseverdier for NO2-forurensing brytes i alle kommuner som måler dette. (©NTB)

Forsiden akkurat nå