Litt av hvert skal skje i veier og gater i Oslo, og kommunen trenger konsulenthjelp.
Litt av hvert skal skje i veier og gater i Oslo, og kommunen trenger konsulenthjelp. (Illustrasjonsfoto: Jarle Skoglund)

Hovedstaden søker planleggings- og prosjekteringstjenester for inntil 280 mill

Bymiljøetaten har stort behov for rådgivning til gate- og veiprosjekter. Nå kommer enn ny rammeavtale for inntil seks rådgivningsfirmaer.

Bymiljøetaten i Oslo oppgir at den har behov for rådgivingstjenester til planlegging og prosjektering av ulike gate-, vei- og byromprosjekter. Nå skal etaten etablere en parallell rammeavtale med inntil seks konsulenter for å dekke behovet.

Avtalen var i ett år, med opsjon på forlengelse på ytterligere tre år.

Total verdi er anslått til 280 millioner kroner.

Bymiljøetaten oppgir at de har mangeartede prosjekter som varierer i omfang, varighet og kostnad. Det er alt fra mindre tiltak som koster under en million til større prosjekter på 500 millioner kroner. Og dermed blir det mange ulike planleggings- og prosjekteringsoppdrag som skal bestilles.

Den parallelle rammeavtalen omfatter detalj- og reguleringsplaner inkludert konsekvensutredning, samt byggeplaner og funksjonsbeskrivelser i forbindelse med totalentrepriser for konkrete vei-, gate- og byromprosjekter.

Eksempler på oppdrag: Utredninger i tidlig fase, forprosjekt, reguleringsplan og prosjektering av veier, gater, gang- og sykkelveier, turveier, torg og møteplasser, grøntarealer, fortau, støttemurer, bruer, kryssutforming, rundkjøringer og diverse trafikksikkerhetstiltak.

Maksimalt seks leverandører får delta i rammeavtalen.

Tilbudsfrist er 2. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå