28. mai er frist for å gi anbud på hovedjobben på Bjarkøyforbindelsen. Bruene lyses ut nest år. (Ill.: Statens vegvesen)
28. mai er frist for å gi anbud på hovedjobben på Bjarkøyforbindelsen. Bruene lyses ut nest år. (Ill.: Statens vegvesen)

Hovedjobben på Bjarkøyforbindelsen er utlyst

Den største entreprisen på Bjarkøyforbindelsen i Troms er utlyst. Den omfatter 3 250 meter tunnel under sjøen,2,6 km veg på land og 900 meter fylling i sjøen. Anbudsfristen er satt til 28. mai. 

Hensikten med prosjektet er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen. Nå tilhører alle øyene Harstad kommune, men fram til 31. desember 2012 var de to første øyene og halvparten av Grytøy en egen kommune med navnet Bjarkøy.

Den undersjøiske tunnelen skal gå under Kvernsundet som skiller Grytøy og Bjarkøy. Den får profil T8,5. Det laveste punktet vil ligge 126 meter under havoverflaten. Portalene får en samlet lengde på ca. 30 meter. I tilknytning til tunnelen skal det anlegges to km veg på Grytøy og 200 meter veg på Bjarkøy.

 

Bruer til neste år

Sandsøy skal knyttes til Grytøy med bruer og fyllinger. Hovedbrua blir en stålkassebru med en lengde på 300 meter. I tillegg blir det tre lavbruer. To av dem blir 66 meter lange, den siste blir 46 meter. Brubyggingen settes ut på egen entreprise neste år, men fyllingene mellom dem inngår i tunnelentreprisen. Det gjør også anlegg av 400 meter veg på Sandsøy.

Gjennom bruene og sjøfyllingene skal det legges høyspentledninger som en reserveløsning for luftstrekket mellom Grytøy og Sandsøy.

De geologiske undersøkelsene viser at det er bra fjellkvalitet i ca. halvparten av tunneltraséen. I den andre halvparten er fjellet langt dårligere, men trolig bra nok til at tunnelsteinen kan brukes i kjernen i sjøfyllingene.

 

Ramme på 962 millioner

Prosjektet har en øvre ramme på 962 millioner kroner. Flere rådgivende ingeniører arbeider med det. Asplan Viak er hovedkonsulent.

Vegvesenet tar sikte på å fullføre prosjektet høsten 2017. Da blir fergesambandet mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy lagt ned. Inntil videre trafikkeres det av M/F «Dyrøy». Til sommeren overtar en helt ny båt som får navnet M/F «Kvernsund». Den har en kapasitet på 25 PBE. Når Bjarkøyforbindelsen blir ferdig, blir den nye ferga flyttet over på et annet samband, men innbyggerne på de tre øyene vil fortsatt være avhengige av ferga mellom Stornes og Bjørnerå for å komme til Hinnøy eller fastlandet.

 

Forsiden akkurat nå