NYHETER

Hjemmeseier til T. Stangeland Maskin

T. Stangeland Maskin fra Sola har fått et oppdrag verdt 16,431 millioner kroner i nabolaget. Jobben består i å anlegge 1 950 meter gang/sykkelveg i Sandnes kommune.

Her skal T. Stangeland Maskin etablere en gang/sykkelveg. Feltet uten vegetasjon på høyre side av vegen er en del av en flystripe fra krigens dager. Den skal fjernes før gang/sykkelvegen kan etableres. (Foto: Google)
Her skal T. Stangeland Maskin etablere en gang/sykkelveg. Feltet uten vegetasjon på høyre side av vegen er en del av en flystripe fra krigens dager. Den skal fjernes før gang/sykkelvegen kan etableres. (Foto: Google)
21. aug. 2012 - 12:41

Gang/sykkelvegen skal gå langs fylkesveg 443 - også er kjent som Forusbeen, Nesten hele strekningen ligger i Sandnes, men lengst i vest er det noen meter i Sola kommune.

En del av Forusbeen ligger oppå en tidligere flystripe som ble etablert av okkupasjonsmakten under krigen. Flystripen består av en betongplate uten armering. Den er bredere enn vegen, derfor ligger en del av platen ubenyttet på nordsiden av vegen.

Gang/sykkelvegen skal etableres der den ubenyttete delen av betongplaten ligger nå. Det første som skjer er at betongplaten fjernes. Det er en forholdsvis enkel jobb siden den ikke er armert. Å legge gang/sykkelvegen oppå den har ikke vært aktuelt. Det er to årsaker til det. Den ene er at det skal legges en grøft for kabler og ledninger mellom kjørebanen og gang/sykkelvegen. Den andre er at den totale vegbredden blir bredere enn den opprinnelige flystripen når utbyggingen er fullført. Det betyr gang/sykkelvegen vil gå delvis der betongplaten ligger i dag, og delvis over dyrket mark. Dermed må platen fjernes for å unngå setninger.

Gang/sykkelvegen består av et fortau med en bredde på 1,95 meter og en 2,75 meter bred sykkelbane. Oppdraget omfatter også anlegg av 400 meter ny adkomstveg til boliger som mister sin nåværende adkomstveg i forbindelse med stenging av en lokalveg.

Prosjekteringen er utført av Dimensjon i Sandnes. Anleggsstart finer sted i begynnelsen av september. I juli neste år må jobben være fullført.

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.