Stangeland Maskin AS vant fredag konkurransen om å bygge Bussveien mellom Forussletta og Stavangerveien.
Stangeland Maskin AS vant fredag konkurransen om å bygge Bussveien mellom Forussletta og Stavangerveien. (Foto: Rogaland fylkeskommune)

Bussveien  mellom Kvadrat og Strandgata:

Hjemmeseier til Stangeland Maskin: Sikret seg kontrakt til 345 millioner

Rogaland fylkeskommune har tilbudt Stangeland Maskin å bygge Bussveien mellom Stavanger og Sandnes.  Kontraktsummen lyder på 345,6 millioner kroner.

– Vi ser for oss oppstart i august-september 2023 . Da går vi i gang med å bygge 1600 meter midtstilt bussvei med sykkelfelt og fortau på sidene, sier prosjektleder Bjørnar Kleven på nettsidene til Rogaland fylkeskommune.

Forussletta‒Stavangerveien er et av fire delprosjekt i reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes. Strekningen går fra Forussletta ved Lindeveien via Stavangerveien til Jernbanebrua ved Strandgata.

Delprosjektet er en del av korridor 1 i Bussveien, som blir åpnet sommeren 2026.

Les også

Kontrakten skrives når klagefristen er over

Konkurransen ble lyst ut i starten av mai, med frist for å levere tilbud den 16. juni.

To andre tilbydere, Risa AS og Bjelland AS var også med i konkurransen. De har ti dagers klagefrist (karensperiode) fra 30. juni. Fylkeskommunen skriver ikke kontrakt før denne perioden er over, trolig etter sommerferien.

Konkurransen ble evaluert ut ifra vekting av tildelingskriterier, hvor pris alene ikke var avgjørende.

– Vi har blant annet beskuet hvordan entreprenøren vil gjennomføre og koordinere prosjektet. Bussveien skal bygges i et område med mange naboer, hvor det er mye næringsvirksomhet og hvor barn har skoleveien sin. Det er derfor svært viktig for oss at entreprenøren kommer til å ivareta dem vi berører på en god måte, sier prosjektleder Bjørnar Kleven.

Les også

Forsiden akkurat nå