Nedenfor denne bratte fjellsiden kommer fortauet, som blir 2,75 meter bredt. Når skjæringen er sprengt ut, skal fjellet over den sikres før arbeidet med fortauet kan igangsettes.
Nedenfor denne bratte fjellsiden kommer fortauet, som blir 2,75 meter bredt. Når skjæringen er sprengt ut, skal fjellet over den sikres før arbeidet med fortauet kan igangsettes. (Bilde: Statens vegvesen)

Hjemmeseier i Hadsel

Alf Brekken & Sønner Drift fra Hadsel i Vesterålen skal anlegge fortau langs fylkesveg 885 i hjemkommunen. Kontrakten til en verdi på 22,138 millioner kroner blir underskrevet i nær framtid.

Jevne priser og lokal dominans preget anbudskonkurransen. Ottar Bergersen & Sønner fra Bø i Vesterålen lå bare 86 000 kroner høyere enn vinneren. Thore Magnussen & Sønn fra Vestvågøy i Lofoten lå 244 000 kroner høyere.

Vinneren holder til i Stokmarknes. Fortauet skal gå gjennom Sandnes, som ligger ca. en mil unna.

Fylkesveg 885 har en årsdøgntrafikk på 850 på den aktuelle strekningen. Lengden på fortauet blir 660 meter. Prisen blir dermed mer enn 30 millioner kroner for en kilometer, men oppdraget er komplisert, og byggeleder Kjersti Skog er ikke overrasket over prisnivået.

- Nesten halvparten av strekningen går langs en bratt fjellside med porøst fjell. Her skal det sprenges en skjæring som blir opptil 5 meter høy. Over skjæringskanten er det blokker som må sikres med bolter og nett.

- Noen steder må vegen sideforskyves for å plass til fortauet, flere avkjørsler skal tilpasses og en bolig og en garasje skal rives. Det skal også legges vann- og avløpsledninger for kommunen, sier Kjersti Skog.

Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egenregi.

2 500 kbm skal sprenges for å gi plass til fortauet. For øvrig omfatter oppdraget 512 meter lukket drenering, 24 gatelys, 5 stikkrenner og 800 meter kantstein. Legging av ny asfalt på kjørebanen inngår i oppdraget.

Innen utgangen av august neste år må jobben være gjort.

Forsiden akkurat nå