Signerte storkontrakt: F.v. utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i Jernbaneverket, daglig leder Knut Harstad i Hæhre Entreprenør AS og prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen. (Foto: Olav Nordli)
Signerte storkontrakt: F.v. utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i Jernbaneverket, daglig leder Knut Harstad i Hæhre Entreprenør AS og prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen. (Foto: Olav Nordli)

Historisk til Hæhre

Så har Hæhre Entreprenør signert kjempekontrakten på Fellesprosjektet, verdt 1,8 milliarder kroner.

  • Nyheter

Denne inngår i kontrakten

Kontrakten som er inngått omfatter blant annet følgende:

  • Firefelts veg med midtdeler mellom Strandlykkja og Labbdalen. Strekningen er ca. 9,6 kilometer lang.
  • Toløps vegtunnel, det vil si en tunnel i hver kjøreretning, med en lengde på 650 meter.
  • Ett toplanskryss på Espa og ett toplanskryss på Strandlykkja. Begge kryssene har akselerasjonsfelt og felt hvor de som skal svinge av E6 kan senke hastigheten.
  • Dobbeltsporet jernbane mellom Strandlykkja og Kleverud. Strekningen er ca. 4,75 kilometer lang. I kontrakten inngår alt arbeid fram til strekningen blir klar for skinnelegging. De jernbanetekniske anleggene lyses ut som eget oppdrag senere.
  • 11,4 kilometer lokalveg.
  • 4,4 kilometer gang- og sykkelveg.
  • To rasteplasser tilknyttet E6.
  • Der tunnel erstatter eksisterende veg ved Espa, skal entreprenøren gjøre om området der E6 går i dag i samsvar med det øvrige terrenget i området.

Kontrakten innebærer bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Strandlykkja og Kleverud/Labbdalen i Stange kommune. Den eksakte kontraktssummen er på kr. 1.803.232.557,01 eks. mva.

 

Respekt for oppgaven 

- Vi går til denne oppgaven med respekt og pågangsmot, og med et knippe dyktige medarbeidere som er motivert for jobben, sa daglig leder Knut Harstad i Hæhre Entreprenør AS da kontrakten ble signert onsdag 2. mai.

- Sprengningsarbeider og masseflytting er de dominerende elementene i denne kontrakten, og dette er våre kjerneaktiviteter. Vi har erfaring fra mange tilsvarende jobber. Den største utfordringen framover blir nok derfor dimensjonene, siden denne kontrakten er mer enn dobbelt så stor som noe vi har gjort tidligere, supplerte prosjektsjef Arve Krogseth i Hæhre.

- Vi er i ferd med å avslutte flere andre kontrakter for tiden, og derfor passer det som hånd i hanske for oss at vi kan starte denne kontrakten nå. Når vi kommer i gang for fullt, planlegger vi å ha mellom fire og fem hundre medarbeidere i arbeid, fordelt på flere skift, la Krogseth til.

 

Samhandlingsprosess 

- Hæhre Entreprenør har tidligere bygd E6-parsellen Skaberud-Kolomoen, og firmaet har også hatt en mindre kontrakt som et ledd i de forberedende arbeidene på Fellesprosjektet. Vi har gode erfaringer fra tidligere samarbeid, og jeg håper at vi kan videreføre dette på den storjobben som nå ligger foran oss, sa prosjektleder Taale Stensbye i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

- Dette er en av de største kontraktene som noen gang har vært inngått i norsk anleggsbransje. Sett i forhold til dette er byggetiden kort, og det stilles store krav til gjennomføringen, påpekte Stensbye videre.

- Derfor innleder vi nå en tre uker lang samhandlingsprosess, hvor byggeledelsen fra Jernbaneverket og Statens vegvesen skal sitte sammen med entreprenøren og sette premissene for hvordan vi best skal jobbe sammen framover, sa Stensbye.

De første arbeidene på parsellen, som benevnes FP3, starter trolig i slutten av mai.

 

 

Forsiden akkurat nå