Her skal 520 km vei holdes åpen: Viken har lyst ut Follokontrakten
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Her skal 520 km vei holdes åpen: Viken har lyst ut Follokontrakten

Det strømmer på med nye driftskontrakter.

For en måneds tid siden kom Viken fylke med den nye kontrakten for drift av fylkesveiene i nordre del av gamle Østfold. Nylig la samme fylke ut to nye driftskontrakter for fylkesveiene på vestsiden av Oslofjorden, og nå følger en til: Driftskontrakt vei 30-104 Follo 2022-2027.

Oversikt over fylkesveinettet i Follo som inngår i denne kontrakten. Illustrasjon: Viken fylkeskommune

Omfang: Kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk, Vestby, Moss og Indre Østfold.

Veinettet er på vel 520 kilometer, hvorav 96 kilometer er fortau eller gang- og sykkelvei, og ÅDT er på 17.000 på det meste.

Tre tunneler – Ringnestunnelen, Rikåstunnelen og Ingiertunnelen – hører med i kontrakten fra og med september 2024.

Ved gjensidig enighet kan kontrakten forlenges med 36 måneder, og byggherren har uansett opsjon på å forlenge den med 12 måneder.

Tilbudsfrist for denne kontrakten er 14. januar.

Les også

Forsiden akkurat nå