De av Veidekkes asfaltlag som mottok prisen; fra venstre anleggsleder Oddvar Nedregaard, Johnny Karlsen, Viggo Berg, Tom Gøran Lundquist og Veidekkes distrikssjef Ellen Undseth.
De av Veidekkes asfaltlag som mottok prisen; fra venstre anleggsleder Oddvar Nedregaard, Johnny Karlsen, Viggo Berg, Tom Gøran Lundquist og Veidekkes distrikssjef Ellen Undseth. (Foto: Jarle Skoglund)

Her ser du landets beste asfaltlag!

Veidekkes fem manns store asfaltlag på Sunnmøre vant prisen for årets beste asfaltjobb. 

Asfaltlaget ble tildelt prisen årets beste asfaltjobb under Asfaltdagen i Oslo i dag, og deler av asfaltlaget var på plass for å motta hederen.

Prisen får de i forbindelse med et prosjektet der dekkeleggingen skjedde med båttransport, men allikevel oppnådd de gode resultater ved oppfølging med IR-skanning (blant årsbeste). Jevnt god kvalitet gjennom hele sesongen, med fin finish rundt kummer og langs kantstein og rette fine skråkanter.  Prisvinnerne er foreslått både av Veidekke og Statens vegvesen

Årets asfaltjobb går til et lag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren.

En uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt vurderer de innkomne forslag og gir en innstilling til styret i Norsk Asfaltforening som igjen står for endelig beslutning.

 

Det var kommet inn seks forslag på kandidater til årets asfaltjobb.

Juryen uttaler: De innmeldte kandidatene representerer både enkeltjobber og godt arbeid gjennom sesongen. Kvalitetskriteriene som forslagsstillerne holder frem og som lagene er blitt målt på av byggherren varierer fra jevn fremdrift, homogene dekker målt med IR-skanner og god håndverksmessig oppfyllelse av krav til utførelse.

Alle jobbene kunne blitt tildelt årets asfaltpris, men dersom man følger intensjonen til prisen om å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover vil juryen fremheve jobben på Sunnmøre. I 2016 havnet påfallende mange av de jobbene med båttransport som ble fulgt opp med IR-skanner nederst på listen, og ingen var blant de beste. Ofte blir det fremstilt som at det ikke er mulig å få til bedre resultater med båttransport, men på Sunnmøre har laget til bas Thorkild Frisvold og organisasjonen rundt dem vist at asfalt kan transporteres og legges med godt resultat når alle ledd arbeider sammen, og i år havnet kontraktspunkt som de hadde ansvaret for på henholdsvis første og fjerde plass på listen over de mest homogene dekkene denne asfaltsesongen.

Forsiden akkurat nå