Til venstre går dagens E39. Helt til høyre i bildet ser du anleggsaktivitet opp mot påhugget til Rossåstunnelen.
Til venstre går dagens E39. Helt til høyre i bildet ser du anleggsaktivitet opp mot påhugget til Rossåstunnelen.

Her kommer hovedriggen for Nye Veier-prosjektet i Lyngdal

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland er i full aktivitet med Nye Veier-prosjektet ny E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal, Agder.

Hovedadministrasjonsriggen til arbeidsfellesskapet blir godt synlig med sin beliggenhet like inntil eksisterende E39 i Herdal.

Til vestre er anleggsleder for tunnelarbeid Adrian Morsund samen med prosjektsjef Adler Enoksen.

Det er Drammensfirmaet Adapteo som er tildelt oppdraget med å levere den 100 meter lange riggen på to etasjer.

– Adapteo jobber etter seks av FNs bærekraftmål innen utdanning, motstandsdyktig infrastruktur, holdbar ressursutnyttelse til å bekjempe miljøforandring. Det er i henhold til våre krav innen seriøsitet og bærekraft, og vi ser frem til å flytte inn i det moderne modulbygget, sier innkjøpsleder Bogna Aadnevik.

Les også

Felles kontorplass i Herdal

Bygningene er konstruert for å gi et best mulig inneklima, i tillegg til bærekraftig produksjon og løsninger med lavt energinivå med god isolasjon, lufttette vindu og dører, samt bruk av varmepumper og led-belysning.

– Det passer godt med Nye Veier som byggherre sine ambisjoner, sier Nils Bernt Rinde senior kommunikasjonsrådgiver i det statlige veiutbyggingsselskapet.

–Det er en anerkjennelse for oss å bli valgt som leverandør til et prosjekt som har høye krav til seriøsitet og kvalitet, sier Marius Hasle som er salg og prosjektutvikler i Adapteo.

Det er arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland som sammen med byggherre Nye Veier, Sweco og andre tilknyttet prosjektet skal har kontorplass i Herdal.

Kantine og boligrigg nært sentrum

 Vestlandsbaserte Stord Innkvartering er valgt som leverandør av kantine- og boligrigger, som skal etableres på Steintomta, like inntil fylkesvei 43 nært Lyngdal sentrum.

Illustrasjoner overnatting og forpleiningsmoduler

 – Riggene er helt nye og skal være det mest moderne og bærekraftige anlegget som er levert til nå av Stord Innkvartering. Lydisoleringen, gode senger, samt varmekabler i badegulv gir økt trivsel og bokvalitet for arbeiderene, og er uten tvil et viktig bidrag for å opprettholde trivsel og produktivitet i prosjektet, sier Bogna Aadnevik.

Bygningsmassen består av totalt seks enheter som sammen rommer 184 moduler for overnatting, forpleining og treningslokaler.

Arbeidet med å montere både bolig- og kontorriggene starter allerede uke 48, og skal være innflytningsklar på nyåret.

Les også

Forsiden akkurat nå