Basavžže bru på fylkesvei 890 i Tana.
Basavžže bru på fylkesvei 890 i Tana. (Foto: Google Maps/Troms og Finnmark fylkeskommune)

Her kommer det ny, midlertidig bru, og veieieren trenger hjelp

Sted: Austertana i Finnmark.

Som en del av opprusting av fylkesvei 890/891 Tana Bru-Berlevåg/Båtsfjord går nå Troms og Finnmark fylkeskommune ut med en konkurranse for forberedende arbeider på Basávžže bru på samme fylkesvei.

Her skal det bygges omkjøringsvei i forbindelse med utskifting av Basavžže bru. Arbeidene består av følgende:

  • Graving og støping av landkar til midlertidig bru (Mabey Universal) med ett kjørefelt
  • Uttrauing og oppbygging av midlertidig veifylling samt erosjonssikring rundt nye fundamenter
  • Bistand til brumontasjen på timebasis

Det kan også bli aktuelt å grave trekkerørsgrøfter for fremtidig elektrisk anlegg.

Basavžže bru ligger cirka fire kilometer fra Austertana mot Gednje veikryss. Bruberedskapsavdelingen i Statens vegvesen skal lede arbeidet med montering av den midlertidige brua, og trenger følgende bistand:

  • Mobilkran, 90 tonn
  • Hjullaster for lossing av trailere og for utskyvning av brua

Bruberedskapsavdelingen vil i utgangspunktet bemanne hjullasteren selv. Men mobilkrana må være bemannet.

Den midlertidige brua monteres på opparbeidet plass før den skyves ut. 

Monteringsarbeidet starter 6. mars 2023, og beregnet til å ta mellom fem og ti dager.

Frist for ferdigstillelse er 30. april 2023.

Entreprenøren skal være ferdig med landkarene 18. november i år, og ferdig med fyllingen 23. desember. Og det hele må altså være klart for brumontering 5. mars neste år.

Og frist for å gi tilbud er 29. august.

Les også

Forsiden akkurat nå