Her kommer den nye driftskontrakten for fylkesveiene på Varangerhalvøya
(Illustrasjonsfoto: TraktorGutta)

Her kommer den nye driftskontrakten for fylkesveiene på Varangerhalvøya

Og den omfatter nærmere 300 kilometer fylkesvei.

Troms og Finnmark fylkeskommune har lyst ut Driftskontrakt 5438 Varangerhalvøya 2023-2028.

Her handler det om drift og vedlikehold av fylkesveiene i Gamvik, Lebesby, Båtsfjord, Berlevåg og Tana kommuner.

Veinettet er på 294 kilometer fylkesvei, 2,6 kilometer fortau i Båtsfjord) og en kilometer gang- og sykkelvei.

ÅDT er på fra 25 til rundt 2500.

Det er høyfjellstrekning i kontraktsområdet, med muligheter for dårlig vær vinterstid og tilhørende kolonnekjøring og midlertidig stengning.

Kontrakten starer 1. september 2023, og varer ut august 2028. Det er gjensidig opsjon på å forlenge kontrakten med 12 + 12 måneder.

Tilbudsfrist er 20. januar.

Les også

Forsiden akkurat nå