På oppdrag fra AF Gruppen bygger Kruse Smith alle 19 bruene på veistrekket E39 Kristiansand Vest– Mandal Øst. (Foto:  Kruse Smith)
Det er bl a utviklet en solid hardware som tåler røff bruk og skiftende værforhold på anleggsplassen (Foto: Kruse Smith)
- Ved å ta i bruk Maturix så vi at vi kunne øke kvaliteten i vår leveranse. Vi fikk rett og slett flere muligheter. Det er bedre, raskere og enklere, sier Asbjørn Stålesen, prosjektleder i Kruse Smith (Foto: Kruse Smith)
I 2017 lanserte selskapet Maturix, som en av det mest avanserte betongovervåkingssensorene i verden. (Foto: Kruse Smith)
Status på herdeprosessen kan kontunerlig følges via pc. (Foto: Kruse Smith)
Kruse Smith digital info om herdestatus i stop
Gaia 200 - COncrete Sensor 4 (Bilde: Picasa)

Her gir betongen selv beskjed når den er ferdig herdet

Det er entreprenøren Kruse Smith som har tatt i bruk et system som overvåker herdeprosessen og betongkvaliteten, og sender ut kontinuerlige oppdateringer.

Et to-årig produktutviklingsprosjekt mellom Kruse Smith, NTNU, DTU og Sensohive har resultert i dette digitale verktøyet for alle som jobber med betong.  Innsikten gir mulighet for raskere produksjon og bedre fremdriftsplanlegging for entreprenør. En svært nyttig produktutvikling for entreprenører, betongprodusenter og byggherrer, forteller selskapet.

Det danske selskapet Sensohive har siden etableringen i 2014 jobbet aktivt med å utvikle trådløse sensorløsninger til bruk i industrien. I 2017 lanserte selskapet Maturix, som en av det mest avanserte betongovervåkingssensorene i verden.

Systemet etablerte seg raskt blant aktører som fabrikkproduserte betongelementer. Produktet ga brukeren eksakt informasjon om herdeprosessen, noe som satte dem i stand til å effektivisere produksjonen.

I 2019 etablerte Sensohive prosjektet ConSense. Målet var nå å utvikle systemet til å tåle den røffe behandling og ytre påvirkning som bruk i utendørs, plasstøpt betong medfører.

Les også

Prosjektfakta:

  • Prosjektnavn: ConSense
  • Prosjektmål: Digitalisere overvåkingsprosessen for betong ved bruk av nye verktøy og metoder
  • Prosjektvarighet: 1. mars 2019-28. februar 2021
  • Prosjektstørrelse: 750.000 euro
  • Sponsor: Eurostar
  • Samarbeidspartnere: Sensoive (DK), Kruse Smith (NO), NTNU og DTU

På tilsammen 19 bruer

På Nye Veiers veiprosjektet E39 Kristiansand Vest– Mandal Øst bygges 19 bruer. Arbeidet utsettes for alt som finnes av vær, fra stekende sol til isende kulde.

På oppdrag fra AF Gruppen bygger Kruse Smith alle 19 bruene på veistrekket. Det store og komplekse arbeidet med å bygge disse bruene ble vurdert som en svært egnet forsknings- og utviklingsarena for produktet.

– Et prosjekt av denne størrelsen og kompleksitet er en strålende mulighet for teste Maturix for nye markeder. Gjennom prosjektet erfare vi alle de utfordringene man møter når man støper betong på stedet. Vi får testet kvaliteten og holdbarheten på det fysiske utstyret når det utsettes for regn, snø, kulde og varme. Og vi får testet om systemet klarer å levere alle riktige data til rette personer på rett tid, sier Tobias Ejersbo, CTO i Sensohive.

Les også

Testen er nå bestått

Gjennom et tett og godt samarbeid mellom Sensohive, Kruse Smith, NTNU og DTU har Maturix blitt grundig testet og kontinuerlig utviklet, og testen er nå bestått. Den sensorbaserte overvåking av utendørs, plasstøpt betong tar digitalisering av byggebransjen ett hakk videre.

– Vi har gjort oss svært gode erfaringer med Maturix i dette veiprosjektet. Systemet gir oss kontinuerlig informasjon om herdeprosessen. Effekten er at vi kan ytterligere optimalisere vår arbeidsflyt og redusere overflødig herdetid, sier Kruse Smiths prosjektleder for veiprosjektet, Asbjørn Stålenes.

Les også

Et Eurostar-prosjekt

Produktutviklingsprosjektet med å utvikle hardware og software i Maturix for utendørs, plasstøpte konstruksjoner ble tatt opp som et Eurostar prosjekt og støtte med 750.000 euro.

Deltakere i prosjektet var danske Sensohiv (DK), Kruse Smith, NTNU og det danske tekniske universitet (DTU).

Sammen har de jobbet med reell utprøving og testing, teknisk oppgradering og brukergrensesnitt. Sensohive lanserer senere i år en oppdatert hardware-serie, Gaia, tilpasset bruk og krav erfart i  produktutviklingsprosjektet.

Les ogsåForsiden akkurat nå