Lomme 7000, etter.
Lomme 7000, etter. (Foto: Statens vegvesen)

Her fikk Statens vegvesen mer for pengene

– Små tiltak som koster lite, men som gir mye igjen.

Slik oppsummerer byggeleder Jørn Kristian Engebø jobben Statens vegvesen har gjort på riksvei 13 mellom Hella fergekai og Leikanger i Sogndal kommune.

Ikke den enkleste strekningen

Lomme 7000, før. Foto: Google Maps

For en kontraktssum på ni millioner kroner pluss moms har Statens vegvesen sammen med entreprenør Mesta i høst gjort flere tiltak som bedrer trafikkforholdene på den smale, ti kilometer lange strekningen med en ÅDT på 750.

– Det startet med TS-tiltak i form av bakkeplanering. Her fylte vi opp sideterreng i områder med høydeforskjell mellom riksvei og sideterreng, samt pigget eller sprengte vekk utstikkende bergknauser. Ved enkelte lommer var det utfordrende geologi. Noen blokker stod i fare for å gli ut. I stedet for å bolte dem valgte vi å ta dem ned. Bolting ville krevd framtidig tilsyn, sier Engebø i en pressemelding fra etaten.

Mer for pengene på mange vis

Prosjektet har selv stått for alt av prosjektering. En innsparing er det også at masser er gjenbrukt i prosjektet.

Lomme 2650, før. Foto: Google Maps

– Sett i ettertid kunne vi ha brukt enda mer av massene. Det er noe vi tar med oss videre til andre, tilsvarende prosjekter, sier han.

Et eksempel på gjenbruk: Vegvesen freste opp dekke på Hella ferjekai. Her fikk prosjektet spørsmål om de kunne gjenbruke massene som bærelag for ny asfalt.

De fleste møtelommene er opparbeidet på Vegvesenets eiendom.

– Det er brukt svært lite på erstatning til grunneiere sammenlignet med andre prosjekter. Godt samarbeid med entreprenør Mesta har vært en avgjørende faktor, sier Engebø, som sammen med kontrollingeniør Andrea Holsen Horstad har stått for prosjektledelsen.

Fylket vil kopiere metoden

Lomme 2650, etter. Foto: Statens vegvesen

Vestland fylkeskommune har tatt kontakt og er interessert i å kopiere denne typen kontrakt. Å lage møtelommer er en billig og god måte å utbedre veier på.

Statens vegvesens prosjekta på den nordligste delen av Hellaveien ble ferdige før fristen, som var 1. mars. Det står igjen asfaltering av en lomme og noe oppussing av sideterreng. Det blir utført i april.

 

Les også

Forsiden akkurat nå