Her blir det høyfjellsjobb for å rassikre fylkesveien
(Foto: Vestland fylke)

Her blir det høyfjellsjobb for å rassikre fylkesveien

Noen må sikre 600 meter med fylkesvei.

Vestland fylkeskommune skal gjennomføre skredsikringstiltak ved skredpunktet
Storesvada, som ligger over fylkesvei 5398 ved Gullbrå i Vaksdal kommune.

ÅDT er i 2018 målt til 70.

Utlysingen sier dette: «Skredpunktet ved Gullbrå har ifølge skredsikringsplanen ein snøskredfrekvens (samla nominelt skredsannsyn) på 1/1. Området som utgjer losneområdet for snøskred er tydeleg markert med svaberg i terrenget. Losneområdet er vendt mot sør-søraust og ligg mellom 650 og 850 moh.»

Prosjektet innbefatter oppføring av støtteforebygginger i form av snønettkonstruksjoner som skal holde snøen på plass i terrenget og dermed hindre utrasing og snøskred
som når fylkesvegen.

Anslåtte mengder er 600 meter med enten 4 eller 4,5 meters høyde på snønettet.

Byggherren vil, ut fra entreprenørens tilbud, avgjøre hva slags høyde på snønettet som skal brukes. Det kan også bli aktuelt å bruke en kombinasjon av begge
snønetthøydene.

Arbeidet skal være avsluttet 1. november.

Tilbudskonferanse vil finne sted 22. april, og frist for å gi tilbud er 5. mai.

 

Les også

Forsiden akkurat nå