Heia Nye Veier!

Byggenæringen slår janteloven i bordet og har fått en ny hakkekylling - Nye Veier. Hvordan våger de å utfordre våre tradisjonelle måter å løse oppgavene på?

Av Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & Byutvikling i Rambøll
21. apr. 2016 - 13:44

KRONIKK:

I en svært tradisjonell bransje hvor ting er blitt gjort likt i alle år, burde hele Norge heie frem nye aktører og ikke ligge på lur for å vente på at de skal feile.

At det er utfordringer knyttet til standarden på norske veier er noe de fleste er kjent med - et stort vedlikeholdsetterslep og riksveier som er langt fra tilfredsstillende for dem som ferdes der. Manglende politisk vilje til å prioritere veivedlikehold må ta skylden. Dette slåes fast, blant annet i rapporten Norges tilstand 2015, utført av RIF. For å endre dette etablerte Regjeringen Nye Veier fra 1. januar 2016.

Deres slanke organisering skal «raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.». Fornuftig. «Problemet» er bare at Nye Veier representerer noe nytt. De utfordrer bransjens tankesett, og kanskje provoserer det bestående.

Statens vegvesen har lange tradisjoner og god kompetanse på hva god veibygging er i Norge.  For å kunne bygge raskere og billigere må Nye Veier løse oppgavene på andre måter. De setter nye standarder ved blant annet større kontrakter enn det vi hittil har sett her til lands. De tar tak i kompetansebehovet i den tidlige planfasen, utfordrer bestående veiløsninger og tar ikke et nei for et nei. Med en annen type gjennomføringsmodell stilles det nye krav til alle aktørene - vilje til endring og til å tenke stort.

Så hvor er de fremoverlendte aktørene som vil hjelpe til med å nå disse målene?

Nye Veier er nå i gang med bestillinger og med å sende ut oppdrag i markedet. Først er det misnøye med at det går tregt. Alle sitter og venter. Så begynner murringen. Hva har Nye Veier egentlig fått til? Mangler de handlekraft? Solvik-Olsen må grilles om milliardregninger. Byggenæringen slår janteloven i bordet og har fått en ny hakkekylling - Nye Veier.

Nylig kom flere oppdrag – det er annerledes, det utfordrer – og så gjør de feil! De må trekke enda en konkurranse! Kritikken fra bransjen lar ikke vente på seg. 

Ja, det gjøres feil – men ikke bare hos Nye Veier. Og – å oppdage og korrigere feil, er ikke det selve syretesten på ansvarlighet? Nye Veier ordner opp. 

Det jeg først og fremst reagerer på er mangelen på vilje til endring i bransjen – og evnen til å se mulighetene i endringen. Har vi ikke noe å lære? Tåler vi ikke at Nye Veier setter andre krav til oss?

La oss entusiastisk brette opp ermene, gi råd og støtte, stille oss positive og se hva vi kan få til sammen som bransje. Vi har mye å bidra med – kompetanse og virketrang - som rådgiver, entreprenør og leverandør.

Ved å ønske muligheten for å utvikle oss og lære gjennom aktiv involvering velkommen, vil vi gjøre hele næringen mer konkurransedyktig i en stadig mer global konkurransesituasjon. 

Faktisk kan vi bidra til å gjøre hele Norge mer effektiv ved å bidra på Nye Veiers reise. 

Heia Nye Veier!

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.