Mest mulig ordnede forhold bidrar trolig også til å høyne sikkerheten på norske veier, sier arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H).
Mest mulig ordnede forhold bidrar trolig også til å høyne sikkerheten på norske veier, sier arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H). (Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix)

Vil øke kontrollen av utenlandske vogntog

Hauglie: Vegvesenet skal få luke ut useriøse i transportbransjen

Vil gi Statens vegvesen myndighet til å kontrollere sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår.

Statens vegvesen skal få myndighet til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår til sjåfører i transportbransjen, foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H)

– Det er behov for nye tiltak mot useriøse aktører, som sørger for at sjåfører i bransjen ikke går for lut og kaldt vann, sier Hauglie til NTB.

Hauglie fremholder at tiltaket vil ha en preventiv effekt.

– De useriøse skal vite at sjansen for å bli tatt øker drastisk. Mest mulig ordnede forhold bidrar trolig også til å høyne sikkerheten på norske veier, sier Hauglie.

Les også

Lovendringer på høring

Målet er å sikre at sjåførene i transportbransjen har skikkelig lønn, arbeidsvilkår og diettgodtgjørelse.

– Vi vil at Statens vegvesen skal få myndighet til også å kontrollere allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår når de er ute på veiene. Vegvesenet skal samle inn informasjonen, og så sende den til Arbeidstilsynet – som skal sjekke om det er brudd på regelverket, sier arbeidsministeren.

Statsråden sender på høring forslag til lovendringer som styrker samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og Statens vegvesen.

Bakteppet er at Arbeidstilsynet tidligere har gjennomført 2.700 tilsyn mot bransjen. I 74 prosent av tilsynene med de utenlandske godstransportørene ble det funnet lavere lønn enn allmenngjort minstelønn. Tilsvarende tall for de norske var 12 prosent.

– Ved at Statens vegvesen får denne myndigheten blir det langt flere kontroller enn i dag. Det betyr at vi lettere kan stoppe de useriøse, og sikre at ansatte, også de utenlandske, får lønnen de har krav på.

Les også

 

Forsiden akkurat nå