Harstad svelger hele pillen

Harstad-politikerne besluttet onsdag å øke Harstadpakken fra 1,6 til 2,5 milliarder.

Harstadpakken skulle i utgangspunktet realiseres innenfor en ramme på 1,6 milliarder kroner. Gjennom porteføljestyring skulle totalsummen salderes mot antallet prosjekter, men da overskridelser i fjor truet med å korte ned lista radikalt, besluttet kommunestyret å fullfinansiere Harstadpakken med 900 ekstra millioner kroner.

Forutsetningen var da at staten skulle bidra med 180 millioner, mens fylket, kommunen og økte bompenger skulle stå for resten. I etterkant har statens bidrag blitt redusert med 100 millioner kroner, og Harstad-politikere fikk dermed saken til ny behandling onsdag denne uka.

 

Kunne medført stans i Harstadpakken

At pillen hadde blitt ekstra vond å svelge, er grundig beskrevet gjennom lokale debattinnlegg i byens lokalavis. Høyre og Frp ville ikke støtte økningen, og stemte for å holde fast på porteføljeprinsippet. Det ville i praksis medført stans i Harstadpakken etter at tunnelen er ferdig i 2019.

Men lederen for styringsgruppa, ordfører Marianne Bremnes (Ap) fikk støtte fra posisjonspartiene Sp, V, SV, Krf og MDG for en ekstra finansiering på 930 millioner kroner.

 

Vegen videre var opplagt

I sitt sluttinnlegg til kommunestyret slo ordføreren fast at dette har vært en vanskelig sak, men at vegen videre har vært opplagt for henne og støttespillerne.

- Jeg er den mer eller mindre forhatte lederen av styringsgruppa. Dette er en vanskelig sak, ingen ønsker bompenger, og slett ikke økte bompenger. Vi kan ikke stoppe nå, en halvferdig veipakke vil være verre, sa ordføreren. Jeg er trygg på at vi med denne tilleggsfinansieringen kommer i mål med Harstadpakken, sa ordfører Marianne Bremnes, ifølge Harstad Tidendes referat fra møtet.

Forsiden akkurat nå