– Det er ikke så ofte transportnæringen bruker utestemmen, men nå er det på tide, mener fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbuds avdeling Buskerud, Per Einar Sand.
– Det er ikke så ofte transportnæringen bruker utestemmen, men nå er det på tide, mener fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbuds avdeling Buskerud, Per Einar Sand. (Foto: NLF)

Har ventet på ny Oslofjordforbindelse i 23 år - nå har transportnæringen fått nok

Skal, skal ikke? Slik holder regjeringen på når de flytter på veiprosjekter inn og ut av NTP. I mellomtiden må transportnæringen benytte kronglete veier med store trafikale utfordringer hver dag på en av Norges viktigste hovedfartsårer. Nå går næringslivet og transportnæringen til aksjon.

Oslofjordforbindelsen er den viktigste ruta som binder øst og vest sammen og strekker seg fra Oslofjordtunnelen og videre til E134 Dagslett - E18 (Spikkestad til Lier i Asker kommune).  

– Det er ikke så ofte transportnæringen bruker utestemmen, men nå er det på tide, mener fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbunds avdeling Buskerud, Per Einar Sand. 

Les også

Stor politisk markering 

Nå manes det opp til storstilt aksjon tirsdag 29. august med lastebilkonvoi og politisk markering. Sammen med Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Røyken næringspark, Asker Næringsforening og Drammen Næringsforening skal det kjøres lastebilkonvoi for å markere for politikerne hvorfor Oslofjordforbindelsen trengs.

En konvoi vil starte fra Lier og en annen fra Frogn/Vinterbro. Deretter møtes de i Røyken Næringspark, hvor lokalpolitikere, stortingspolitikere, næringslivet og transportbransjen vil delta. 

Her vil selvsagt Per Einar Sand, og mange med ham, delta. 

– Sand er daglig leder i GS-Transport, og driver et selskap med 25 biler. I snitt kjører de mellom åtte og ti lass per dag via Oslofjordforbindelsen.

Han har derfor lang erfaring med å kjøre på den ulykkesutsatte strekningen og understreker hvor viktig det er at noe gjøres umiddelbart. 

– Veistrekningen er knutepunkt for 20.000 kjøretøy per dag, hvorav 12 prosent er tunge kjøretøy. Da er det krise at dagens vei er fylt med nabolag, rundkjøringer og 50- og 40-soner. Veien er rett og slett ikke bygget for trafikken, forklarer Sand. 

Store trafikale utfordringer 

Han har utallige historier om problemene som oppstår under transportkjøringen. 

–  Det er køer, stor fare for trafikkuhell og store ulykker. I tillegg er det utfordringer med stenging av Oslofjordtunnelen som også påvirker hele veinettet på Lier-siden, forteller Sand. 

Han forklarer også at omkjøringsmulighetene heller ikke er gode når det skjer noe.  

.  – I snitt er tunnelen stengt rundt 300 ganger per år og stengingene er en miks av motorstopp, gjenstander i veibanen eller dårlig sikret last. Dette er utenom planlagt stopp for veiarbeid. Når tunnelen stenger, må igjen 20 000 kjøretøy, kjøre om Oslo i stedet. Det koster mye i både drivstoff, slitasje på vei og tid for sjåfører når tunnelen stenger, sier Bjerke. 

Les også

Forsiden akkurat nå