Prosjektleder Odd Erik Haugen (til høyre) og byggeleder Stein Henry Øvstetun på strekningen der veien tar av fra gamle E16 opp til tunnelen. Veien har en bredde på 8,5 meter og en stigning på 43,3 promille. I alt er det flyttet på ca. 250.000 kubikkmeter jordmasser. (Foto: Knut Strøm)
12 store vifter sørger for luftsirkulasjon, og hele tunnelen er videoovervåket. (Foto: Knut Strøm)
Inne i tunnelen er det to tekniske hus som rommer ulikt elektro- og elektronikkutstyr. Her pågår merking av kabler. (Foto: Knut Strøm)
På gamle E16 i Eidskroken er det bygget parkeringsplass og informasjonstavle om Kongevegen. (Foto: Knut Strøm)
Inngangen til den 2,1 kilometer lange Rødølstunnelen i øst er en 150 meter lang betongkulvert som er dekket over av jordmasser for å rekonstruere det opprinnelige terrenget. (Foto: Knut Strøm)
I vest går den nye strekningen over en 210 meter lang bru inn i Rødølstunnelen. Den gamle veien (utenfor venstre bildekant) blir nå lokalvei. (Foto: Knut Strøm)

Spansk el-entreprenør i trøbbel

Har varslet kontraktsheving tre ganger: E16 Filefjell blir neppe ferdig før 2020

Elektroarbeidet i Rødølstunnelen har gått tregt for spanske Aldesa.

Parsellen Øye-Eidsbu ligger på vegen øst for Tyinkrysset, og er tatt inn som en del av prosjektet E16 Filefjell. Byggingen startet i juli 2016 for å erstatte en veistrekning med lav standard og dårlig kurvatur som går gjennom Øye sentrum.

Den nye strekningen går utenfor sentrum i en strekning på 4,5 kilometer, der 2,1 kilometer er en tunnel og ca. 210 meter lang bru, Strøndafjordbru. I tillegg er det en halvbru som går over et kraftverksinntak der nye vegen starter i vest. Det er også bygd 2,1 kilometer med sideveger.

Den nye traseen tar av fra eksisterende veg ca. 1,5 kilometer øst for Øye kirke, går opp og bak bebyggelsen i Øye og inn i en to kilometer lang tunnel, litt øst for elva Rødøla. Den nye vegen kommer inn på eksisterende E16 ved Strøndafjorden, like nord for Eidsbru.

Les også

Har varslet heving av kontrakten tre ganger

– Det er ikke den mest trivelige situasjonen med stadige utsettinger. Aldesa har en kontrakt på 21,9 millioner kroner for elektroarbeidet, mens østerrikske Strabag hadde en kontrakt på 339 millioner kroner for anleggsarbeidet. Strabag har gjort jobben rimelig bra til tross for at de også er blitt forsinket. De skulle bli ferdige i desember 2018, men fikk ikke overlevert anlegget før 6. juni i år, sier prosjektlederen.

Elektroarbeidet skulle egentlig vært ferdig i mars, men manglende framdrift har ført til store forsinkelser. Siden Aldesa startet arbeidet med elektroinstallasjonen, har Statens vegvesen måttet gå til det drastiske skrittet om å varsle heving av kontrakten tre ganger.

Les også

Manglende framdrift og dårlig organisering

Grunnen til varsel om heving av kontrakten har hovedsakelig ikke bare vært manglende framdrift, men også problem med organisering, bemanning og kvalitet. Det har vært flere eksempler på at forsinket betaling til underleverandører har ført til svikt i framdrifta.

– De elektrokontraktene vi tidligere har hatt i Filefjell-prosjektet med Mesta, har gått knirkefritt. Det er derfor en lite trivelig situasjon vi har hatt med stadige utsettelser, sier Haugen. Aldesa har hatt stor utskifting av anleggsledelse og arbeidere i prosjektperioden, og det har heller ikke gjort det lettere for dem.

Aldesa hevder mye skyldes rutiner og kultur i den norske anleggsbransjen, som de har problemer med å tilpasse seg til. – Det er heller ikke lett å heve kontrakten. Det tar tid å utlyse arbeidet på nytt og kanskje mye av det som er gjort, må gjøres på nytt, sier Haugen. Prosjektlederen poengterer at samarbeidet med Aldesa er godt til tross for problemene som har oppstått.

Les også

Lite overdekning i tunnel

Tunneldriften viste seg å by på problemer. Entreprenøren fikk elvestein inn i tunnelen der den går under Kongevegen i en fjellkløft. Løsmassene, som er byggherren sitt ansvar, førte til redusert framdrift, men ble ellers løst på en trygg og god måte.

Masser fra anlegget er blant annet brukt til å lage en parkerings- og informasjonsplass for de som skal gå Kongevegen som starter i Øye. Det er også laget et massedeponi rundt tre kilometer lengre øst der den nye vegen kommer inn på dagens E16.

Det var også spenning da tunnelen skulle drives under elva Rødøla, men her viste det seg å være bra fjell uten slepper, og dermed ingen vanninntrenging. På østsiden av tunnelen er det bygget en 150 meter portal som en miljøkulvert for å gjenskape terrenget.

Les også

Vinterkøene flyttet

På strekningen Øye–Eidsbu er overslaget en pris på 754 millioner kroner.

– Slik det ser ut nå, kommer vi ut på denne summen, sier prosjektlederen. Totalt kommer hele E16-Filefjell-prosjektet til å koste rundt 3,4 milliarder kroner. Det er faktisk ti prosent under overslaget på hele prosjektet. – Det er vi svært godt fornøyd med, sier han.

Allerede nå ser Vegvesenet at veien over Filefjell har fått bedre regularitet vinterstid som et resultat av arbeidet i prosjektet.

– Nå ser vi at det korker seg nedover i Valdres i stedet for mot fjellet, sier Haugen.

Les også

Forsiden akkurat nå