Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Foto: Samferdselsdepartemnetet)

Nye veinormaler

Har startet vurderingen: – Arbeidet har høy prioritet i departementet

Ferdigbehandlingen av forslaget til nye veinormaler har høy prioritet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har nettopp mottatt forslag fra Statens vegvesen om endringer i veinormalene for Veg- og gateutforming, den såkalte veinormalen N100. Forslagene har vært på høring i vinter, og Statens vegvesen har i grunnlaget som er oversendt departementet gjennomgått høringsuttalelsene og redegjort for etatens vurdering av disse. 

Samfertdselsminister Jon-Ivar Nygård svarer på et skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) at  Samferdselsdepartementet har satt i gang arbeidet med å vurdere de foreslåtte endringene.

–Det er krevende å anslå noe nærmere tidspunkt for når arbeidet vil være ferdig. Jeg kan likevel forsikre om at saken har høy prioritet i departementet og at vi ønsker å ferdigbehandle forslagene så raskt det lar seg gjøre, skriver statsråden i sitt svar.

Mona Fagerås viser i sitt spørsmål til at SV høsten 2021 fikk gjennomslag for at veinormalene skal gjennomgås med sikte på å redusere tap av natur og matjord, og kostnader til utbygging og bompenger. Forslag til nye veinormaler ble lagt fram av Statens vegvesen for et år siden, og sendt på høring for et halvt år siden.

Les også

Forsiden akkurat nå