PROSJEKTER

Har nådd viktig milepæl: Arbeidene med Bypakke Ålesund kan starte i 2021

Kvalitetssikringen av Bypakke Ålesund og E136 Breivika-Lerstad er nå i gang.

Ny E136 Breivika-Lerstad: Illustrasjonen viser tunnelinnslaget til den nye firefeltsveien i Breivika, med dagens store rundkjøring i forkant. Over tunnelen skal det bygges en ny gang- og sykkelvei som vil gå fra Moa nord til Meny Lerstad.
Ny E136 Breivika-Lerstad: Illustrasjonen viser tunnelinnslaget til den nye firefeltsveien i Breivika, med dagens store rundkjøring i forkant. Over tunnelen skal det bygges en ny gang- og sykkelvei som vil gå fra Moa nord til Meny Lerstad. Illustrasjon: Statens vegvesen
11. mai 2020 - 09:52

Torsdag 7. mai var Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Statens vegvesen og konsulenter samla til oppstart av arbeidet med ekstern kvalitetssikring av E136 Breivika-Lerstad og Bypakke Ålesund.

– Dette er en viktig milestolpe for Bypakke Ålesund, og et viktig skritt på vegen mot realisering av bypakken, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen Utbygging i en pressemelding.

Bypakke Ålesund

Et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen.

Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet, med to deltagere fra hver av samarbeidspartene. Styringsgruppen ledes av Ålesund kommune.

Bypakka ble vedtatt av bystyret i Ålesund og fylkestinget i Møre og Romsdal i fjor sommer. Den er satt sammen av flere prosjekt med en samet estimert kostnad på 3,65 milliarder kroner.

I tillegg til E136 Breivika-Lerstad er følgende prosjekter med i Bypakke Ålesund:

  • Ulike kollektivtiltak, samt tiltak for økt trafikksikkerhet og tiltak for gående og syklende
  • Ny Brosundbru, gate frå Hotel Waterfront til Posthuskrysset
  • Kollektivterminal i Keiser Wilhelmsgate
  • Kollektivknutepunkt ved Ålesund sykehus
  • Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU
  • E136 Lerstadtoppen-Campus: Etablering av et sambruksfelt (kollektivfelt)
  • Tiltak på fylkesvei 60 Blindheim-Flisnes: Sanering av kryss, tilrettelegging for gående og syklende samt kollektivtiltak
  • Tiltak på E39 ved Myrland: Påkjøringsrampe

Statlige veiprosjekter med en kostnad på over en milliard kroner skal gjennom en ekstern kvalitetssikringsprosess, også kjent som KS2-prosess. Arbeidet innebærer at en uavhengig tredjepart skal vurdere planene for gjennomføring og kostnadsoverslag utført av Statens vegvesen. De eksterne konsulentene skal gå gjennom den planlagde finansieringen av Bypakke Ålesund, som delvis skal finansieres av bompenger. Her skal en blant annet vurdere trafikktallet som er lagt til grunn for beregningene.

Strekningen E136 Breivika-Lerstad, som er en del av Bypakke Ålesund, skal gjennom en egen kvalitetssikring av planer for gjennomføring og kostnadsoverslag siden prosjektet har en kostnad på 1,92 milliarder kroner (2019-kroner).

Les også

Venter KS2-rapport i september

Rapporten fra KS2-prosessen er ventet å være klar i september. Den vil være en viktig del av grunnlagsmaterialet til bompengeproposisjonen som skal legges fram for Stortinget.

Dersom Stortinget vedtar bompengefinansiering av Bypakke Ålesund før årsskiftet, kan det være mulig med oppstart av de første prosjektene i bypakken i løpet av 2021.

Les også

E136 Breivika-Lerstad: Viktig veiprosjekt for Ålesund

Strekningen E136 Breivika-Lerstad har i dag mye kø i rushtrafikken. Kollektivtrafikken blir også stående i den samme køen. Veiprosjektet innebærer en ny firefelts innfartsvei som vil avlaste dagens Lerstadvei og E136 gjennom Moa og Åse. Det skal også bygges ny gang- og sykkelvei fra Moa nord til Meny Lerstad.

– Dette er et viktig veiprosjekt for Ålesund. Det vil fjerne mye av trafikken på det overbelastede veinettet i området, sier Nesje i meldingen.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.