Spesialsluket er utviklet i samarbeid mellom Statens vegvesen og Ulefos (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Tore Braaten f.v. Kirstine Laukli og Thomas Holst er spente på hvordan oppfinnelsen fungerer når vegen åpner om et drøyt år. (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Kjeftesluk, ny oppfinnelse (Bilde: kjell wold)
Kirstine Laukli, Tore Braaten og Thomas Holst med spesialutviklet kjeftesluk (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)

Har det ikke bare i kjeften

Denne vegvesen-trioen har det ikke bare i kjeften. De har også gjort noe med ideene sine.

I samarbeid med Ulefos har de utviklet og spesiallaget et kjeftesluk tilpasset ny fire felts fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen.

Spesialsluk for flomvann

Byggeleder Thomas Holst, landskapsarkitekt Kirstine Laukli og etatens altmuligmann Tore Braaten grublet på hvordan dette kunne gjøres og tok kontakt med Ulefos.

Under planleggingen av utvidelsen av hovedgata gjennom Strømsø sentrum, dukket ideen opp om å utvikle og bygge et spesialsluk til å ta seg av store mengder regnvann.

Det har fått navnet LOD Drammen og er bygd for å ta imot større mengder vann enn normalt og distribuere overvannet ned i regnbed på utsiden langs vegen.

Filtrering og fordrøying

På denne måten filtrerer en vegvannet ned i grunnen – noe som jordmassene på Strømsø egner seg godt til. Denne løsningen er også mer robust enn konvensjonell løsning med lukket rørsystem.

I tillegg er kjeftesluket bygd slik at man kan styre vannet inn i et lukket rørsystem – noe som må gjøres vinterstid når grøftene kan bli tette med is og snø.

Kjeftesluket fra Ulefoss skal både bidra til å hindre oversvømmelser og fordele og fordrøye overvannet ut i pent beplantede regnbed langs vegen.

Forskningsprosjekt

–Slukløsningen er ledd i etatens eget forsknings- og utviklingsprosjekt (FOU). Regnbed og kjeftesluk skal bidra til å avlaste eksisterende avløpsnett, forteller Kirstine Laukli.

–Vanlige sluk tar imot regnvann fra vegbanen og leder det rett ned i avløpsnettet. Dette sluket leder noe av vannet ut igjen på baksiden og ut i regnbedet via en spesialbygd kanal, forteller Tore Braaten.

Byggeleder Thomas Holst har tro på at de om lag 30 spesialbygde kjefteslukene langs 700 meter av Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil bli en suksess.

Forsiden akkurat nå