NYHETER

Har åpnet tilsynssak mot Statens vegvesen

Vegtilsynet har åpnet tilsynssak for å klargjøre om «vegsikkerhetsforskriften» er en del av styringssystemet i Statens vegvesen.

Direktøren for Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen
Direktøren for Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen
26. feb. 2013 - 14:09

Det var den 26. september 2011 at et vogntog kolliderte med en varebil i Hyvingstunnellen på E16 ved Voss. Vogntoget mistet veggrepet cirka en kilometer inne i tunnelen, fikk skrens og kom over i motsatt kjørefil, der det kolliderte med en møtende varebil. Sjåføren av varebilen omkom i ulykken.

I ulykkesrapporten skriver Statens Havarikommisjon for transport ((SHT) at høy hastighet, i kombinasjon med manglende varsling og tiltak som følge av lave friksjonsforhold i tunnelen, var de viktigste årsakene til ulykken. I den første av to sikkerhetstilrådninger ber SHT Statens vegvesen om å etablere rutiner som sikrer bedre oppfølging av vegdekke med lav friksjon, basert på målinger eller mistanke om avvik fra minstekravene.

 

Iverksetter tilsynssak

I løpet av 2013 vil Vegtilsynet gjennomføre tilsynssak med formål å undersøke i hvilken grad «vegsikkerhetsforskriften», som gjelder for TERN-vegnettet (Trans European Road Network), er iverksatt i styringssystemet til Statens vegvesen.

I vegsikkerhetsforskriften stilles det krav til vegeier om regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på vegnettet. Tilsynssaken vil kunne synligjøre i hvilken grad vegeier har etablert rutiner for sikkerhetskritiske prosesser som for eksempel friksjonsmålinger.

Denne tilsynssaken vil i 2013 bli etterfølgt av flere saker som har som formål å undersøke i hvilken grad Statens vegvesen i praksis utfører inspeksjoner og håndterer avvik.

 

Aktuelt med endringer

Statens havarikommisjon tilrår også Statens vegvesen å benytte risikovurderinger ved beslutning og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak.

Slike risikovurderinger er ikke et krav, men kun veiledende for Statens vegvesen. For Vegtilsynet er det derfor aktuelt å foreslå endringer i regelverket, slik at det blir stilt krav til risikovurderinger i vegtrafikken på samme måte som for andre transportgrener. For jernbanedrift blir det for eksempel i «Sikkerhetsstyringsforskriften» stilt krav om at jernbanevirksomheter planlegger og gjennomfører risikovurderinger i alle virksomhetsfaser.

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.