Varaordfører i Sortland og tidligere samferdselsråd i Nordland, Tove Mette Bjørkmo.
Varaordfører i Sortland og tidligere samferdselsråd i Nordland, Tove Mette Bjørkmo. (Foto: Erik Jenssen)

– Hålogalandsveien er et godt prosjekt for Norge - uansett Vegvesenets kost/nytte-beregninger

Tidligere samferdselsråd i Nordland, nå varaordfører i Sortland, Tove Bjørkmo sier hun er svært bekymret for den kost/nytte-vurderingen departementet har lagt til grunn i sin bestilling til Statens Vegvesen.

Tove Mette Bjørkmo var en av lokalpolitikerne som gikk høyt på banen da vegvesenets forslag ble lagt frem.

 Nå holder hun muligheten åpen for at det kan gå bra likevel.

– Jeg er midlertidig beroliget ut fra det vi nå hører, men vi må følge dette nøye. Regionrådene må følge nøye med, og det blir viktig hva fylkestinget uttaler om saken. Og for alle de prosesser som skal gå frem til Stortinget må alle regionrådene i Hålogaland samsnakkes, og være enige og følge opp at den får den fremdriften vi er forespeilet, sier Bjørkmo.

Les også

Kost/nytte-vurderingen bekymrer

Bjørkmo sier hun er svært bekymret for den kost/nytte-vurderingen departementet har lagt til grunn i sin bestilling til Statens Vegvesen.

– Det er strenge kriterier til at det skal være mer nytte og mindre kostnad. De drar dette hardt til, og da er det vanskelig å argumentere for store prosjekter i nord. Trafikkmengden her vil aldri bli høy nok. Selv om man legger inn miljø, fjerning av flaskehalser og alt dette, så kommer vi sjelden på plussida i slike regnestykker, påpeker Bjørkmo.

Les også

Motkonjunktur-prosjekt

Hun mener Hålogalandsvegen i et større perspektiv uansett vil være et godt prosjekt for Norge.

– Det vil kanskje være en tid for å diskutere motkonjunkturpolitikk og den slags i kjølvannet av korona-krisen?

– Definitivt. Vi husker finanskrisen i 2008 som det nærmeste eksempelet. Det er om å gjøre å ha ting liggende klart i skuffa. Jeg jobbet den gangen nært regionvegsjef Torbjørn Naimak, og husker hvordan han slo fast at nå var det bare å grave i skuffa etter gode prosjekter som var lagt til side, og få dem framlagt til politisk behandling. Det er slik vi må tenke nå også, sier Bjørkmo.

Les også

Forsiden akkurat nå