Ny veg er markert med gul linje, gammel veg med hvit. Etter anbudsåpningen tyder mye på at omleggingen vil bli utført av Hæhre Entreprenør. (Ill.: Statens vegvesen)
Ny veg er markert med gul linje, gammel veg med hvit. Etter anbudsåpningen tyder mye på at omleggingen vil bli utført av Hæhre Entreprenør. (Ill.: Statens vegvesen)

Hæhre lavest på stor E6-omlegging

Fem entreprenører vil legge om fem kilometer av E6 ved Femtvatnet i Nordland. Klart lavest av dem ligger Hæhre Entreprenør med et anbud på 135,7 millioner kroner.

Målselv Maskin & Transport er på andreplass med 149,7 mill. Øvrige anbydere er Veidekke (153,5 mill.), NCC (162,8 mill.) og Leonhard Nilsen & sønner (164,2 mill.). Byggeleder Frode Nymo er fornøyd med prisene.

Den aktuelle strekningen går mellom Femtvassli og Kråkmo lengst sør i Hamarøy kommune. Framtidig E6 skal gå helt utenom nåværende trasé. Ca. 500 meter skal gå i tunnel. Profilet i tunnelen blir T 9,5, for øvrig bli vegbredden 8,5 meter.

Elektroarbeidet i tunnelen settes bort senere. Det samme gjør bygging av en 74 meter lang bru.

Omleggingen er prosjektert av Multiconsult. Bakgrunnen for den er dårlig geometri både i horisontal- og vertikalplanet. Den nye vegen vil gå i jevn stigning mellom ytterpunktene.

Standarden på vegen som får avløsning er lav. Vedlikeholdet har ikke blitt prioritert på grunn av den planlagte omleggingen. Vegvesenet regner med at E6 vil blir sikrere og mer framkommelig når den nye vegen er klar til bruk i oktober 2015.

De totale omkostningene er beregnet til rundt 230 millioner kroner. Hele beløpet dekkes med ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.

 

Forsiden akkurat nå