Fra byggingen av E6 Minnesund-Kolomoen i 2014.
Fra byggingen av E6 Minnesund-Kolomoen i 2014. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Hæhre krevde 750 millioner - må i stedet betale tilbake 32

Dom er falt i det store søksmålet i Fellesprosjektet langs Mjøsa.

Hæhre Entreprenør (Hæhre), et selskap i BetonmastHæhre-gruppen, har mottatt dom i saken som gjelder sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3 fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Dommen gir Hæhre i liten grad medhold, skriver Hæhre i en pressemelding på sine egne nettsider.

"Lite gjennomslag"

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre er skuffet og overrasket over dommen:

– Vi er skuffet over dommen som vi mener er feil. Vi har i liten grad fått gjennomslag for våre synspunkter, og vi vil sammen med våre advokater benytte tiden fremover til å vurdere om dommen skal ankes, sier han i pressemeldingen.

Dommen gjelder et omfattende og komplekst sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3 i det såkalte Fellesprosjektet langs Mjøsa. FP3 er en av tre kontrakter for utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Hovedarbeidene i FP3 kontrakten var etablering av firefelts E6 på cirka 9,6 kilometer og 4,75 kilometer dobbeltsporet jernbane. Bane NOR SF og Statens vegvesen var i felleskap byggherre i prosjektet. Kontrakten ble inngått i mai 2012, og prosjektet ble sluttført i 2016.

Må betale tilbake 32 millioner

Retten har tatt stilling til en uenighet mellom partene på om lag 750 millioner kroner eks. mva. Tingrettens resultat innebærer at Hæhre har fått medhold i omkring 65 millioner kroner av selskapets krav. Flere av de omtvistede kravene var betalt underveis i prosjektet. Konsekvensen av den løpende betalingen er at Hæhre er dømt til å tilbakebetale cirka 32 millioner kroner. I tillegg er selskapet dømt til å delvis erstatte motpartens sakskostnader, heter det i Hæhres pressemelding.

BetonmastHæhre vil i forbindelse med rapportering av første kvartal 28. mai innta en vurdering av regnskapsmessige effekter av saken. Nye vurderinger basert på dommen vil sannsynligvis medføre en betydelig negativ resultateffekt, ifølge meldingen.

Advokatfirmaet Glittertind har representert selskapet. BetonmastHæhre vil ikke kommentere dommen ytterligere nå, heter det i meldingen fra selskapet.

Forsiden akkurat nå