Hæhre fikk jobben på E6-Dovrebanen
(Bilde: Jarle Skoglund)

Hæhre fikk jobben på E6-Dovrebanen

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har tildelt Hæhre Entreprenør AS oppgaven med å bygge ferdig firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug i Eidsvoll kommune.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok totalt tre tilbud om å gjøre ferdig de gjenstående arbeidene mellom Minnesund og Brøhaug. Samtlige ble vurdert som kvalifiserte til å gjennomføre jobben, og Fellesprosjektet valgte det tilbudet med lavest pris. Derfor er Hæhre Entreprenør AS tilbudt oppgaven med å gjøre ferdig de gjenstående arbeidene med å bygge ferdig:

- firefelts E6 på en strekning på cirka 6,3 kilometer.

- dobbeltsporet jernbane på en strekning på cirka 4,2 kilometer.

- cirka 8,5 kilometer med lokalveger.

- cirka 8,2 kilometer gang- og sykkelveger i nedlagt Dovrebane.

- diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Det er gitt en klagefrist til 11. november klokken 12, og kontrakt vil bli inngått etter denne klagefristen har gått ut.

Forsiden akkurat nå