Hæhre fikk E6 Kolomoen - Arnkvern for 1,75 milliard kroner
(Bilde: Terjesen Per Torstein)

Hæhre fikk E6 Kolomoen - Arnkvern for 1,75 milliard kroner

Nye Veier AS har bestemt at totalentreprisekontrakten på E6 mellom Kolomoen og Arnkvern i Hedmark går til Hæhre Entreprenør. Kontralten gir store besparelser i byggherrekostander.

– For nye E6 gjennom Hedmark ligger vi an til en total kostnadsbesparelse på 20 prosent sammenlignet med de opprinnelige estimatene. Vi får med andre ord god uttelling for selskapets strategier, vår gjennomføringsmodell med større kontrakter og tidlig involvering av entreprenørene, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Omfangsreduksjoner og optimalisering av veglinjen er andre viktige faktorer for nye E6.

– Vi er opptatt av samfunnsøkonomi og ser alltid på kostnad kontra nytte. Gjenbruk av konstruksjoner og eksisterende veg er viktige faktorer for å kunne spare kostnader, samtidig som vi bygger raskere enn opprinnelig planlagt i NTP, sier Dahl Hovland.

Nye Veier har en slank byggherreorganisasjon med kun 17 fast ansatte i Mjøsregionen.

– Vi gir Hæhre Entreprenør AS større ansvar og mer frihet enn det som tradisjonelt har vært vanlig. Gjennom denne kontrakten får Hæhre Entreprenør AS og samarbeidspartnerne utnyttet egen spisskompetanse fordi de har totalansvaret. Kontraktsformen innebærer at byggherreorganisasjonen for E6 Mjøsregionen består av minst 50 prosent færre ansatte enn hva som hadde vært tilfelle ved en tradisjonell kontrakt. Vi halverer byggherrekostnadene og sparer minst 400 millioner bare på dette grepet, sier prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen.

Kontrakten med Hæhre Entreprenør AS inkluderer også drift og vedlikehold av strekningen.

– Så lenge entreprenøren selv skal stå for drift og vedlikehold i mange år fremover, er vi trygge på at vi får en god og sikker vei til riktig pris, sier Moshagen.

Strekningen Kolomoen – Arnkvern inngår i utbyggingsprosjektet Kolomoen – Moelv. Totalt sett er strekningen 43 km. Det var opprinnelig planlagt tre-fire entrepriser for strekningen, men Nye Veier gjennomfører hele prosjektet med to totalentrepiser. Nye Veier planlegger å være ferdig med alle utbyggingsprosjektene på 12 år. Den opprinnelige planen var på 20 år. Det betyr 530 km med motorvei åtte år raskere enn opprinnelig forutsatt.

Forsiden akkurat nå