SAM_0153
SAM_0153

Hæhre angriper Tjernfjelltunnelen i oktober

- Vi regner med at vi er i gang i neste måned, sier anleggsleder for tunnelen, Reidar Løvhaugen fra Hæhre.

Knut Harstad fra Hæhre og Torbjørn Naimak fra Statens vegvesen har signert tunnelkontrakten.
Knut Harstad fra Hæhre og Torbjørn Naimak fra Statens vegvesen har signert tunnelkontrakten. Foto: Statens vegvesen

 - Dette er et prosjekt med mye positiv oppmerksomhet. Dagens veg er en flaskehals som mange gleder seg til å bli kvitt, og vi ønsker dere lykke til med oppdraget, sa regionvegsjef Torbjørn Naimak da han signerte kontrakten for Statens vegvesen i dag.

Fra Hæhre Entreprenør var det daglig leder Knut Harstad som satte signaturen på papiret. Nå skal partene gjøre de siste forberedelser sammen før det er klart for første tunnelsalve.

 

Nest laveste pris

Ti entreprenørselskap deltok i anbudskonkurransen. Etter kontrollregning og gjennomgang av dokumentasjon var det Hæhre som ble tildelt jobben. ToK Joint Venture, som var lavest på pris, leverte en formell klage på tildelingen. Denne ble behandlet, men ikke tatt til følge.

Om prosjektet

Prosjektet rv. 77 Tjernfjelltunnelen omfatter bygging av tunnel inklusive portaler, samt noe vegbygging på begge sider.

  • Riksveg 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst.
  • Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura.
  • Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast.
  • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang
  • På Junkerdalssida skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
  • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset. Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
  • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
  • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde arbeidene med forskjæring og riggplass for tunnelarbeidene i februar–april 2016.
  • Anleggsarbeidet fortsetter fra høsten 2016, og skal etter planen være fullført høsten 2019.

Forsiden akkurat nå