Hadeland Maskindrift i gang med gatefeiing ved Alexander Kiellands plass i Oslo i mai 2019.
Hadeland Maskindrift i gang med gatefeiing ved Alexander Kiellands plass i Oslo i mai 2019. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Hadeland Maskindrift har fått driftskontrakten for Oslo sentrum

Verdi: Inntil 660 millioner kroner.

Bymiljøetaten i Oslo har lyst ut en fireårig driftskontrakt for deler av veinettet i Oslo: 1-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinettet i Oslo sentrum, heter den.

To entreprenører ga tilbud, og prisene ser slik ut:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva. 
Hadeland Maskindrift 109.997.500
Vaktmesterkompaniet 129.881.781

NB: Prisene er kontrollregnet, og de oppgitte prisene er pr. driftsår.

Oslo kommune har tildelt kontrakten til Hadeland Maskindrift.

Kontrakten varer i fire år (til og med august 2025), og har en gjensidig opsjon på ytterligere to år.

Oslo kommune beregnet i utlysingen at kontrakten har en verdi på 760 millioner kroner. 

Pris teller med 70 prosent i denne kontrakten, og miljø med klimavennlige kjøretøy og maskiner er vektet med 30 prosent. Under miljøkriteriet er leverandørene gitt forskjellige poeng basert på drivstoffteknologi i maskinparken: nullutslipp, biogass, biodrivstoff eller fossilt drivstoff.

Hadeland Maskindrift fikk med sin pris best score på priskriteriet, mens Vaktmesterkompaniet fikk en høyere score enn konkurrenten på miljøkriteriet. For sammenligningen skyld: Ut fra vektede poeng for henholdsvis pris og miljø endte Hadeland Maskindrift med totalt 9,52 poeng, mens Vaktmesterkompaniet fikk 8,73 poeng.

Les også

Forsiden akkurat nå