Ny E6 forbi Trofors sett fra sør med kryssing av Svenningelva.
Ny E6 forbi Trofors sett fra sør med kryssing av Svenningelva. (Foto: Statens vegvesen)

Hadde ikke det laveste tilbudet, men LNS fikk oppdraget på E6 Helgeland

Entreprenøren scoret høyest på kvalitet og leverte samlet det beste tilbudet, forteller Statens vegvesen.

Men de to andre tilbyderne, Bertelsen & Garpestad/Metrostav Norge og OHL-Puentes JV, ga LNS skarp konkurranse.

Etter fratrekk for gode løsninger skilte det 621 millioner kroner mellom det beste og svakeste tilbudet, men bare drøyt fem millioner kroner mellom beste og nest beste tilbud.

– Som følge av den tette konkurransen har Statens vegvesen foretatt ekstra kvalitetssikring for å sikre at fradragene i evalueringsprosessen har gitt et korrekt resultat, sier prosjektleder Bård Nyland.

Gjennom forhandlinger ble prisen senket med om lag 200 millioner kroner, men samtidig ble kvaliteten hevet. Statens vegvesen skal totalt betale 1,4 milliarder kroner for den nye veien.

Les også

Krevende utbygging

Her kommer Svenningelv bru. Foto:  Statens vegvesen

Fra Svenningelv til Lien skal det bygges 10,1 kilometer ny vei i ny trase vest for dagens E6 på andre siden av Svenningelva og Vefsna. Det nye veianlegget får 90 km/t- sone, to store bruer og to tunneler, samt nytt kryss til tettstedet Trofors i Grane kommune. Blant de største utfordringene er to kryssinger av Nordlandsbanen, samt bygging av vei gjennom områder med dårlig grunn, myr og syredannende berggrunn.

Les også

Ulykkesbelastet flaskehals

E6 forbi Trofors har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals med smal veibane og mange svinger. Ny trase ble først planlagt og regulert inn nærmere elva, men der var grunnforholdene så dårlige at traseen måtte flyttes høyere opp til sikrere terreng.

–  Vi er svært glade for at vi nå endelig kommer i gang med byggingen av ny E6 i dette området, sier Nyland. 

LNS legger opp til forberedende arbeid fram til jul og byggestart like over nyåret 2022. Veien skal etter planen tas i bruk i oktober 2025.

Les også

 

 

Forsiden akkurat nå