I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra riksvei 77 Tjernfjelltunnelen brukt til veibygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord.
I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra riksvei 77 Tjernfjelltunnelen brukt til veibygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord. (Foto: Statens vegvesen)

Gryteferdig E6 prosjekt overlevert til Nye Veier

Statens vegvesen har overlevert alle planer og dokumenter for det påbegynte utbyggingsprosjektet E6 Sørelva-Borkamo til Nye Veier.

Den omlag 20 kilometer lange strekningen E6 Sørelva-Borkamo er ferdig planlagt av Statens vegvesen, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Klargjort for 90-sone: Ny veilinje utfylt parallelt med eksistrende E6 opp mot Saltfjellet. Foto: Statens vegvesen

Ny vei skal gi bedre framkommelighet, større forutsigbarhet og høyere trafikksikkerhet fra Saltfjellets nordlige side og ned til Borkamo i Saltdal kommune. Den vil også gi en sammenhengende 90-sone fra Rognan i Saltdal til Storforshei i Rana kommune. Utbyggingen var delvis startet da det i september 2021 ble besluttet at Nye Veier skulle overta prosjektet.

Penger i bunn

Statens vegvesen anslår at etaten har investert døyt 30 millioner kroner på å klargjøre prosjektet for bygging. Om lag 20 millioner til reguleringsplanlegging og ti millioner på fysisk arbeid langs veien, heter det i meldingen.

I tillegg er en stor mengde overskuddsstein fra Tjernfjelltunnelen på riksvei 77 Storjord-Riksgrensen brukt til å bygge veifyllinger i et større parti langs ny trasé sør for Storjord.

– I tråd med våre toppmål var dette et miljøvennlig og kostnadseffektivt tiltak vi valgte å gjennomføre som en liten «tjuvstart» mens vi ventet på at Stortinget skulle bevilge penger til å fullføre prosjektet, sier områdedirektør for utbygging i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen, i meldingen.

Var klar til å bygge

I 2017 "tjuvstartet" Statens vegvesen utbyggingen med tunnelstein fra riksvei 77 Tjernfjelltunnelen. Steinmassene er brukt til å bygge ny E6 nord og sør for avkjøringene til riksvei 77. Illustrasjon: Statens vegvesen

Bare en ekstern kvalitetssikring av kostnader og en anbudsprosess gjenstod før Vegvesenet kunne satt spaden i jorda. Veien er ferdig planlagt, og det er utført grunnerverv på deler av strekningen.

– Totalt har vi lagt ned en betydelig grunninvestering i dette prosjektet. Det håper vi Nye Veier vil sette pris på, sier Johansen.

Ny prosedyre

Det utviklet nye retningslinjer og rutiner for å sikre at prosjekter Statens vegvesen overfører til andre aktører skjer på en ryddig og etterprøvbar måte. Dette er viktig også for å sikre at eventuell tredje parts interesser ikke skades. E6 Sørelva-Borkamo er overført etter denne instruksen.

Les også

Forsiden akkurat nå