Derfor er det ekstra hyggelig å se en nedgang i antall skader på 22 % det siste året, sier konsernsjef Arne Giske .
Derfor er det ekstra hyggelig å se en nedgang i antall skader på 22 % det siste året, sier konsernsjef Arne Giske .

Godt år for Veidekke

Veidekke omsatte for fire milliarder kroner i sin industri-virksomhet, som omfatter asfalt, steinmaterialer og driftskontrakter. Bunnlinja ble på 190 mill kroner, hvor dårlig lønnsomhet innen drift og vedlikehold trakk ned resultatet.

For hele Veidekke-konsernet endte omsetningen i 2015 på 24,5 milliarder og resultatet på drøyt 1 milliard kroner.

 

Arne Giske
Arne Giske

Økning i ordrereservene

-2015 var et godt år med fremgang for Veidekke. Vi har styrket våre posisjoner ved oppkjøp, vi har en kraftig økning i ordrereserven, vi har et sterkt boligsalg og en solid finansiell stilling. Dette gir oss god fart inn i 2016, sier konsernsjef Arne Giske

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksom­het i 2015 ble på 19,8 milliarder kroner (18,5), og resultatet 644 millioner kroner (549). Ordrereserven økte med 50 prosent, og var ved kvartalsslutt 23,7 milliarder kroner (15,8).

 

 

Svak lønnsomhet i drift og vedlikehold

For industrivirksomheten ble siste kvartal i fjor godt. Høy aktivitet og effektiv drift innen både asfalt, pukk og grus har gitt solide resultater. Omsetningen i Veidekke Industri ble for 2015 4,0 milliarder kroner (4,1), og resultat før skatt på 190 millioner kroner (210). Resultatet er imidlertid påvirket av svak lønnsomhet i drift og vedlikehold.

- I Veidekke har vi jobbet systematisk med å bedre sikkerheten i prosjektene våre. Derfor er det ekstra hyggelig å se en nedgang i antall skader på 22 prosent det siste året, avslutter Giske.

H-verdien (antall skader pr. million arbeidstimer) var 4,5 (4,7), mens sykefraværet ligger stabilt lavt på 3,9 % (4,0 %). Tallene er for de siste 12 måneder pr. fjerde kvartal.

Forsiden akkurat nå