Frank Sve ( til høyre på bildet) er leder i Plannemnd for samferdselsbygging i Møre og Romsdal. Han har gode kontakter i Samferdselsdepartementet og har fortsatt tro på at Nordøyvegprosjektet kan gjennomføres. På bildet er det Sve (til høyre) som hjelper sin partifelle, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, å fjerne et bomvegskilt. Time for payback?
Frank Sve ( til høyre på bildet) er leder i Plannemnd for samferdselsbygging i Møre og Romsdal. Han har gode kontakter i Samferdselsdepartementet og har fortsatt tro på at Nordøyvegprosjektet kan gjennomføres. På bildet er det Sve (til høyre) som hjelper sin partifelle, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, å fjerne et bomvegskilt. Time for payback? (Bilde: : )

Nordøyvegen

Godkjennes med 7-8 prosent stigning?

Ifølge Frank Sve (Frp) som er leder i Plannemnda for samferdselsbygging i Møre og Romsdal, er det positivitet å spore i Samferdselsdepartementet.

Kan ny stigningsgrad på 7-8 prosent bli redningen for Nordoyvegen.
Kan ny stigningsgrad på 7-8 prosent bli redningen for Nordoyvegen.

Tross dårlige odds: Blir ikke prislappen høyere enn at båten fortsatt flyter, kan det gå mot en løsning for fylkesveg 659 Nordøyvegen, etter at Frank Sve nå kan komme med positive signaler fra høyeste hold.

 

Kan vegdirektøren akseptere det?

Plannemnd for samferdselsbygging i Møre og Romsdal ber nå Statens vegvesen om å legge fram skisse med endret kurvatur på tunnelene i Nordøyvegprosjektet (Fylkesveg 659) med en stigningsgrad på 7-8 prosent. Spørsmålet er om vegdirektøren og samferdselsministeren kan akseptere det? 

Plannemnd for samferdselsbygging er styringsgruppe for prosjektet og ber i tillegg om ny og justert sikkerhetsrapport. Denne skal foreligge før skissen med endret stigningsgrad blir oversendt Vegdirektoratet til godkjenning.

 

Vegdirektoratet sa nei

I mars gjorde Vegdirektoratet det klart at det ikke var aktuelt å godkjenne tunnelene i prosjektet slik det er planlagt, med opptil 10 prosent stigning. En kurvatur på 5 prosent anses som urealistisk å gjennomføre av økonomiske årsaker. Vegdirektøren har antydet at han vil kunne bruke handlingsrommet som finnes, med en noe høyere stigningsgrad enn gjeldende sikkerhetsnorm på maksimalt 5 prosent.  

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik hadde innstilt på å be om nye skisser tilsvarende tunnelforskriften på maksimalt 5 prosent stigning. Innstillingen fikk ikke tilslutning politisk i plannemnda. Det ble vist til møter med både Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet der det – ifølge forslagsstillerne fra Frp, Sp og V ble gitt uttrykk for positivitet og vilje til at Nordøyvegprosjektet skal gjennomføres, og at det er gitt signaler om å bruke handlingsrommet som finnes for kurvaturen.

Forsiden akkurat nå