Rv 52 Hemsedalsfjellet var en av strekningene som var gjenstand for Vegtilsynets kontroll av beredskapsplaner.
Rv 52 Hemsedalsfjellet var en av strekningene som var gjenstand for Vegtilsynets kontroll av beredskapsplaner. (Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto)

God kontroll på beredskapen på fjellovergangene

Statens vegvesen får godt skussmål fra Vegtilsynet etter en gjennomgang av beredskapsplanene på værutsatte  fjelloverganger.


Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, Region vest sikrer et oppdatert og relevant planverk for beredskap på værutsatte strekninger.

 Vegtilsynet undersøkte om det er utarbeidet beredskapsplaner i samsvar med kravene som er satt, og om regionen sikrer at beredskapsplanene for evakuering av fastkjørt kolonne blir etterlevd på disse strekningene:

  • Ev 16 Filefjell, strekninga Maristova – Tyinkrysset
  • Rv 7 Hardangervidda, strekninga Leiro – Haugastøl
  • Rv 13 Vikafjell, strekninga Storehaug – Hola
  • Rv 52 Hemsedalsfjellet, strekninga Borlaug – Bjøberg

Tilsynssaken viste samlet sett at Region vest i "det vesentlige har et oppdatert og relevant planverk for beredskap på værutsatte strekninger".

Vegtilsynet fant at regionen:

  • har utarbeidet regional trafikkberedskapsplan
  • ikke har utarbeidet lokale trafikkberedskapsplaner
  • har lokale instrukser for stengning og kolonnekjøring for de undersøkte strekningene
  • har beredskapsplaner for fastkjørt kolonne for de undersøkte strekningene
  • har en praksis for å sikre at alle involverte er kjent med beredskapsplanene for evakuering av fastkjørt kolonne og de rutinene som skal følges, men at det ikke alltid foreligger dokumentasjon på at denne praksisen er fulgt.

Vegtilsynet sier i en pressemelding at de bare fant ett avvik, som vil bli fulgt opp med Statens vegvesen, Region vest.

Forsiden akkurat nå