- Forkortelsen VOTT gir dårlige assosiasjoner og skal begraves, avslører VOTT-direktør Tore Hoven. (Bilde: Ola Hesstvedt)
God beliggenhet nær studentene i Trondheim for Veg- og trafikkfaglig senter, konstaterer Tore Hoven. (Bilde: Ola Hesstevdt)

Gledelig oppsving for vegfag blant studentene

- Rekrutteringen er på god veg opp. 2005 ble det året vi klarte å overbevise ingeniørstudentene om at det ikke er dårlige jobbmuligheter på veg- og trafikkområdet. For det er det jo slett ikke! Et systematisk arbeid over lang tid har gitt resultater, sier Tore Hoven, som er sjef for Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim.

I januar var det tre år siden etableringen av en forsknings- og utviklingsenhet i Teknobyen Innovasjonssenter tett inntil SINTEF og NTNU. Omorganiseringen av Vegvesenet ble svært uheldig for rekrutteringen fra landets utklekkingsanstalt. Inntrykket av at det ikke var jobb i utsikt festnet seg under nedbemanningen. Tore Hoven mener at det var et lurt trekk av Vegdirektoratet å flytte en del av teknologiavdelingen dit studentene og viktige forskningsaktører befinner seg.

Skifter bort VOTT-navnet

Senteret fikk den foreløpige forkortelsen VOTT, men Hoven vil nå kvitte seg med ”votten” og lansere et nytt navn om ikke lenge.

- Forkortelsen gir dårlige assosiasjoner og skal begraves. Det trengs et bedre navn for å profilere oss som Statens vegvesen og Vegdirektoratet i vår teknologihovedstad. Målet om å besette 50 stillinger i løpet av de tre første årene er nådd, så nå har vi den kapasiteten som var planlagt, sier han til Våre Veger.

- Utviklingen av et enda sterkere samarbeid med teknologinaboene har vært en hovedaktivitet hittil. Behovet for å rekruttere nye sivilingeniører er snart ekstremt i Vegvesenet. Veldig mange nærmer seg aldersgrensen. Herfra følger vi studentene, vi kartlegger dem ganske nøye. Denne oppgaven som bindeledd er kanskje vår viktigste oppgave for tiden. Det er jo viktig at mange nok og mange dyktige studenter velger våre fag. Dette er også bra for konsulentfirmaer og entreprenører. Vi har et sektoransvar i en kamp om ca. 150 studenter hvert år. 30-40 av dem bør inn i våre rekker, og det håper jeg at vi skal oppnå. Vi må ikke slakke av i dette arbeidet selv om det ser lysere ut, sier Hoven.

Tilbyr faste stillinger

- Og nå har dere bevis for at vinden har snudd?

- Ja, det våger jeg å påstå. Hver høst blir studentenes preferanser undersøkt, og siste måling viser at vi rangeres høyere av studentene som interessant enn for få år siden. Vi ligger veldig godt an nå. Inntrykket av at det nedbemannes er drept, vi har fått fram at det er veldig mange ledige stillinger. Bygg- og anleggsfagene har fått et oppsving, en kraftig interesseøkning. Dette kommer også tydelig fram i form av et høyere nivå blant søkerne. At opptakskravene er blitt strengere betyr at vi får dyktigere studenter på våre fag, og det er jo utmerket. Det er disse som skal bidra med spisskompetanse for veg- og trafikkområdet.

Men vi har gjort langt mer enn å følge studentene, understreker Hoven.

- Vi har vært aktive med å tilby studenter sommerjobber i Vegvesenet. Vi har også brukt virkemidlene prosjektoppgaver og masteroppgaver. Dette viser at vi har behov, og vi har fått mye ros av studenter for dette. Nå i vår går vi enda et skritt lenger. Istedenfor å tilby dem som snart er ferdig engasjementer, skal vi tilby dem faste stillinger med en gang. Det vil studentene merke seg. Mesta og andre gjør dette, nå gjør vi det også.

Flytting ikke enkelt

Tore Hoven presiserer at mye av det gode grunnarbeidet ble gjort før han ble sjef for Veg og trafikkfaglig senter. Han kom fra et årsvikariat som trafikkdirektør i direktoratet, før det var trønderen Hoven leder av ressursavdelingen i Region Midt i Molde. Så han har fått smake hva pendling er selv også etter at stillingen som trafikksjef i Sør-Trøndelag forsvant.

- Ja, nå kan jeg gå til jobben. I tre år har folk gradvis flyttet fra Oslo til Trondheim i tillegg til nyrekrutteringen. Det har vært en overgangstid med pendling og fjernarbeid, og det er stadig noen som er i denne situasjonen. Flytting er ikke enkelt, og noen har funnet seg annet arbeid i prosessen, sier Hoven.

For dem som ikke vet det: Oslo har beholdt kompetanseområdene bruer, tunneler, geoteknikk og materialteknikk. Det som var Veglaboratoriet er delt mellom Oslo og Trondheim.

- Her har vi bygget opp fire enheter. Trafikkenheten arbeider med betalingssystemer, trafikksystemer, trafikkdata og trafikantatferd. En gruppe har ansvaret for arbeidet med nye veg og gatenormaler. Drift og vedlikeholdsenheten retter innsatsen spesielt mot vinterdrift. Den fjerde enheten har ansvaret for sektoren asfalt og overbygning.

Forsiden akkurat nå