Bilen midt i bildet var en av mange som kjørte på feil side av rundkjøringen når de kom inn fra høyre. Som et strakstiltak ble det satt opp et 404-skilt (skråpil ned mot høyre)  i trafikkøya for å gjøre det tydelig hvilken vei man skulle kjøre og refleksmarkeringer i som fysisk sperret mot å svinge feil. Fredag ble det satt opp et rondellskilt på trafikkøya, som viser kjøreretningen i rundkjøringa uansett hvor man kommer fra. Bildet er tatt før tiltakene ble utført.
Bilen midt i bildet var en av mange som kjørte på feil side av rundkjøringen når de kom inn fra høyre. Som et strakstiltak ble det satt opp et 404-skilt (skråpil ned mot høyre) i trafikkøya for å gjøre det tydelig hvilken vei man skulle kjøre og refleksmarkeringer i som fysisk sperret mot å svinge feil. Fredag ble det satt opp et rondellskilt på trafikkøya, som viser kjøreretningen i rundkjøringa uansett hvor man kommer fra. Bildet er tatt før tiltakene ble utført. (Foto: John Kjeken, Statens vegvesen)

E16 - Ringeriksveien

Gjorde rundkjøringen større: Da begynte folk å kjøre mot kjøreretningen

Ombygging av E16 skapte krøll i Sandvika.

Rundkjøringen i krysset mellom E16 Ringeriksveien og Grauersgate i Sandvika er blitt utvidet og flyttet litt sideveis i forbindelse med byggingen av ny E16, men da den ombygde rundkjøringa ble satt i drift i forrige uke, kom det raskt meldinger om at ikke alt var som det skulle.

– Ansatte i et kontorbygg ved rundkjøringa ringte inn på tirsdag (16. juli) , og meldte om at mange biler kjørte mot kjøreretningen i krysset, og da vi rykket ut så vi jo at vi måtte gjøre noen grep, forteller fungerende prosjektleder John Kjeken i Statens vegvesen.

– I løpet av den timen vi var der, observerte jeg rundt 15 bilder som kjørte feil veg gjennom rundkjøringen, og det er jo altfor mye. Trafikken har heldigvis nokså lav fart gjennom rundkjøringen, men i verste fall kan det jo skje alvorlige ulykker når biler kjører mot kjøreretningen i en rundkjøring, sier han.

Tiltakene virket

Det var bilister som kom fra Hamangskogen, eller en bensinstasjon like ved rundkjøringen, som kjørte feil, og som et strakstiltak ble det satt opp et 404-skilt (skråpil ned til høyre for å vise påbudt kjøreretning) inne i rundkjøringa, midt i mot veien der de som kjørte feil kom inn i rundkjøringa. I tillegg ble det satt opp midlertidige hindermarkeringer for å tvinge bilistene til å holde mot høyre så lenge at det ble vanskeligere å kjøre på feil side av trafikkøya i rundkjøringen.

– De midlertidige tiltakene virket heldigvis, men det var fremdeles noen som kjørte feil, og vi har nå fått satt opp et rondellskilt inne i rundkjøringa med pil som viser kjøreretningen gjennom krysset uansett hvor du kommer fra, forteller Kjeken.

Han sier at Vegvesenet vil vurdere ytterligere tiltak etter sommerferien dersom det viser seg å være nødvendig. Da kan det for eksempel være snakk om å endre trafikkøya ved den innkjøringen til rundkjøringa hvor de som kjørte feil kom fra, slik at det blir vanskeligere å ikke holde til høyre gjennom rundkjøringa.

Gammel vane?

Nøyaktig hva som førte til at så mange kjørte feil etter ombygginga av E16-rundkjøringen, tør ikke Kjeken si noe bastant om.

– Om det var noe med utformingen eller at folk kjører av gammel vane, er vanskelig å si. Rundkjøringen var skiltet etter vanlig standard, men når det var mulig å gjøre det enda tydeligere at man kom inn i en rundkjøring, så fikk vi gjort de nødvendige tiltakene raskt, sier han.

Fungerende seksjonssjef Marte Flaathen i Statens vegvesen poengterer i en nyhetsmelding fra Vegvesenet at det er viktig å være oppmerksom og følge med på skilt, også når en kjører i områder der en er lokalkjent.

– Kjører du inn i en skiltet rundkjøring, skal du alltid svinge til høyre, uansett i hvilken himmelretning du skal, sier hun.

 

Forsiden akkurat nå