Anleggsarbeidere fra LNS og byggherren Statens vegvesen kunne markere gjennomslag på Bjarkøytunnelen i går. (Bilde: LNS)
Adm.dir. Frode Nilsen med den tradisjonelle cognacen på røysa (Bilde: LNS)
Rengjøringshjelpen Siv Fallmyr Jensen fikk avfyre den aller siste salven på Bjarkøyforbindelsen, her med adm.dir. Frode Nilsen etter at salven er avfyrt (Bilde: LNS)
Rengjøringshjelp Siv Fallmyr Jensen får avfyre den siste salven (Bilde: LNS)

Gjennomslag på Bjarkøyforbindelsen

I går gikk siste salve av på Bjarkøyforbindelsen, tunnelen som skal binde sammen Grytøya og Bjarkøy i Troms. Tunnelen er den første undersjøiske tunnelen som LNS bygger.

Det var tradisjonell gjennomslagsfest med kake, kaffe, og en liten konjakk, etter at rengjøringshjelpa Siv Fallmyr Jensen  hadde fyrt av siste salva. Tilstede var representanter fra Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og andre sentrale personer som feiret sammen med anleggsarbeiderne fra LNS.

LNS har vært hovedentreprenør på tunnelen, vegene og sjøfyllingene over Sandsøysundet. Det er LNS Saga som har bygget fyllingene over Sandsøysundet, mens sveitsiske Implenia med underentreprenør ONOS skal bygge bruene. 

Anleggskontoret til LNS ligger på Grytøya,  samt kontorer og boligrigg, verksted med vedlikehold og reparasjon. I tillegg er der et eget bygg som huser sprengstoffet.

Det er mye som gjenstår før tunnelen er ferdig, men om en ukes tid kan anleggsarbeiderne kjøre gjennom med maskinene de trenger på andre siden. Dermed går man inn i en ny fase av prosjektet før det er ferdigstilt høsten 2018

Fakta om Bjarkøyforbindelsene

Prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune

Prosjektet skal være ferdig høsten 2018

Består av:

  • Undersjøisk tunnel mellom Grytøy–Bjarkøy (3250 m).
  • Sjøfylling/bru mellom Grytøy–Sandsøy (900 meter sjøfylling, 300 meter hovedbru, samt tre lavbruer på 44, 66 og 66 meter).
  • Ny veg på Grytøy (2000 m).
  • Ny veg på Sandsøy (400 m).
  • Ny veg på Bjarkøy (200 m).
  • 8

Forsiden akkurat nå