Arbeidsgjengen til BetonmastHæhre på røysa. (Foto: Irene R Skaue, Statens vegvesen)
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde tatt turen til Saltdal for å fyre siste salva på Tjernfjelltunnelen. (Foto: Irene R Skaue, Statens vegvesen)
Prosjektleder Arild Hegreberg og byggeleder Frank Helgesen i Statens vegvesen. (Foto: Irene R Skaue, Statens vegvesen)

Gjennomslag i Tjernfjelltunnelen

Det smalt som det skulle på siste salve i Saltdal i dag. Etter 3230 meter er det blitt hull gjennom fjellet, og dermed går anleggsarbeidene på rv. 77 over i en ny fase.

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som fikk avslutte tunneldrivingen med å trykke på knappen sammen med sprengningslederen. Dermed ble 800 kilo sprengstoff fyrt av om lag 450 meter inn i fjellet, noe som merktes godt utenfor på Junkerdalssida av fjellet. 

Gjennomslaget innebærer at prosjektet går inn i en ny fase, og det er verdt en ekstra oppmerksomhet, synes prosjektleder Arild Hegreberg.

- Dette er en milepæl som først og fremst er tunnelarbeidernes dag, og den markerer vi gjerne sammen med dem. Det er også en fin anledning til å takke BetonmastHæhre for samarbeidet og godt utført arbeid så langt. 

Blant andre deltakere var ordfører Rune Berg, rådmann Ronny Seljeseth og næringssjef Ivar Skogset fra Saltdal kommune, og fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik fra Nordland fylkeskommune.  

Mye gjenstår

Etter et gjennomslag forsvinner mange av tunnelarbeiderne sammen med mye av det tyngste utstyret. Nå fortsetter prosjektet med andre oppgaver.

- De neste månedene vil aktiviteten i hovedsak være vegbygging og vann- og frostsikring inne i tunnelen. Vi vil likevel be folk om å være oppmerksomme når de passerer, for det vil fortsatt være trafikk ut og inn av anleggsområdet.

Fakta om tunneldrivingen

  • Det er sprengt om lag 670 salver
  • Det er tatt ut ca. 280 000 m3 stein
    • Dette tilsvarer om lag 35 000 lastebillass
  • Det er montert ca. 21 000 sikringsbolter
  • Det er brukt ca. 14 000 m3 betong brukt til fjellsikring

Mot sommeren vil det bli mer synlig anleggsarbeid med vegbygging på utsiden. Senere skal også elektrokontrakten med belysning, ventilasjon og annen sikkerhetsutrustning lyses ut.

- Vi gleder over oss over milepælen i dag, men det er altså mye som gjenstår før trafikantene kan kjøre tunnelen og det nye vegsystemet. Hvis alt går etter planen åpner vi i løpet av høsten 2019, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen.  

Forsiden akkurat nå