Flere av prosjektene som er under planlegging kan være aktuelle for den nye vegstandarden.
Flere av prosjektene som er under planlegging kan være aktuelle for den nye vegstandarden. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Gir klarsignal om at det kan bygges smalere og billigere firefeltsveier

Regjeringen sier ja til at det heretter kan bygges motorveier med bredde på 20,0-23,0 meter, med skulderbredde på mellom 2 og 2,75 meter og med fartsgrense på opptil 110 km/t.

Anbefalingen fra Statens vegvesen har vært diskutert i regjeringen. Nå vil det bli større fleksibilitet i å bygge ut firefeltsveier på strekninger med mellom 6.000 og 20.000 kjøretøy i døgnet.

– Vi ønsker å lytte til fagfolkene. Derfor følger vi anbefalingen til Statens vegvesen om å innføre muligheten for å bygge smal firefeltsvei. Det gir større fleksibilitet i utbyggingen av norske veier som kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i flere prosjekter. På den måten får vi mer igjen for fellesskapets penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra departementet.

I dag blir veier med 6.000 til 12.000 kjøretøy i døgnet bygd som to-trefeltsveier. Nå vil det være mulig å bygge firefelts vei på disse strekningene. Firfeltsveien skal ha en bredde på 19,0-21,5 meter og skulderbredde på mellom 1,5 og 2 meter. Det vil være mulig med fartsgrense på 110 km/t.

Les også

Veier med 12.000 til 20.000 kjøretøy i døgnet

I dag blir det bygd firefeltsvei på disse strekningene. Med de nye endringene vil det være mulig å bygge med smalere firefeltsveier. Vegen kan ha ei bredde på 20,0-23,0 meter og skulderbredde på mellom 2 og 2,75 m. Det vil være mulig med ei fartsgrense på 110 km/t.

– Jeg vil understreke at dersom skulderbredden blir bygd under to meter for den smaleste firefeltsveien og 2,75 m for den andre, må det legges opp til avbøtende tiltak, sier samferdselsministeren.

Det vil være Statens vegvesen som vurderer hvilke tiltak som skal brukes  på de ulike strekningene. Det vil være opp til den aktuelle byggherren (som Statens vegvesen og Nye Veier) å foreslå hva slags vei som skal brukes. Samferdselsdepartementet vil ta den endelige beslutningen.

Les også

Flere veier er aktuelle

Flere prosjekt som er under planlegging kan være aktuelle for den nye veistandarden, som for eksempel E39 Ålesund–Molde, E134 Saggrenda–Gvammen, E39 Mandal–Ålgård, E18 Dørdal–Tvedestrand, E6 Roterud–Øyer, E6 Ulsberg–Melhus, E6 Kvithammar–Åsen og riksvei 4 Oslo–Mjøsbrua.

– For disse veiene kan den samfunnsøkonomiske lønnsomheten øke, som følge av muligheten til å bygge smal firefeltsvei, sier Hareide.

Les også

Forsiden akkurat nå