Tunneltraséen er markert med rødt. Entreprenører med kapasitet til å ta de helt store jobbene, må merke seg datoen 18. september. (Ill.: Statens vegvesen)
Tunneltraséen er markert med rødt. Entreprenører med kapasitet til å ta de helt store jobbene, må merke seg datoen 18. september. (Ill.: Statens vegvesen)

Gigantjobb utlyst på E16

Vegvesenet har utlyst en gigantjobb i Bærum. Innen 18. september må entreprenørene gi pris på tunnelen som skal føre E16 mellom E18 og Franzefoss. Oppdraget er det største på et prosjekt til 3,8 milliarder kroner.

Oppdraget er lyst ut med forbehold om Stortingets tilslutning. Vegvesenet håper tilslutningen kommer før de folkevalgte tar sommerferie.

Bjørnegårdtunnelen er navnet. Den får to løp. Det sørgående blir ca. 2 300 meter langt, det nordgående litt kortere. Ca 615 meter blir støpt i åpne groper, resten blir fjelltunneler. Normalprofilet blir T 9,5. I forbindelse med ramper blir profilet økt til opptil T 12,5. Det skal også drives en 290 meter lang adkomsttunnel.

Tunnelen inngår i den 3,5 km lange parsellen Sanvika-Wøyen. Det sørlige endepunktet er inne i den nåværende Kjørbotunnelen. Det nordlige endepunktet er ca. 80 meter sør for krysset mellom E16 og Bærumsveien.

 

Lavbrekk under Sandvikselva

Mellom ytterpunktene passerer Bjørnegårdtunnelen under Sandvikselva. Krysningspunktet ligger lavere enn påhuggene. Det betyr at tunnelen får et lavbrekk, og at vann som renner inn, må pumpes ut. Det må derfor sprenges en pumpesump under tunnelen.

Ca. 314 000 kbm fjell skal sprenges fra tunnelløpene. Ytterligere 7 500 skal sprenges fra pumpesumpen. Til stabilitetssikring vil det gå med 40 250 bolter, 21 400 kbm sprøytebetong og 340 sikringsbuer, i følge beregningene. 320 meter av fjelltunnelen blir fullt utstøpt.

 

222,5 km hull

222,5 km hull skal bores for sondering og injeksjon. 4 718 tonn injeksjonsmidler vil gå med til å tette tunnelen.

For å sikre tunnelen mot vann- og frost skal det settes opp 65 700 kvm betonghvelv og 4 200 kvm hvelv av PE-skum.

Til betongkonstruksjoner i tunnelen vil det gå med 55 700 kvm forskaling, 4 890 tonn armering og 28 800 kbm betong.

Entreprisen omfatter også arbeid på veger i dagen. Til sammen skal det graves 290 000 kbm, sprenges 218 000 kbm og tilbakefylles 172 000 kbm.

Montasje av skilt og belysning i dagen inngår også. Det samme gjør riving av installasjoner inne i Kjørbotunnelen. Dessuten inngår beplantning. Ikke mindre enn 55 700 kvm skal beplantes.

Ny E16 mellom Sandvika og Wøyen er prosjektert av Aas-Jakobsen. Anleggsarbeidet må være fullført innen 2. desember 2019.

Forsiden akkurat nå